Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr III/ 9 /2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości diet w formie ryczałtu oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Gminy Płoty

 

UCHWAŁA Nr III/ 9 /2014

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 30 grudnia 2014 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości diet w formie ryczałtu oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Gminy Płoty.

 

Na podstawie art. 25 ust. 4,6,7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072 ) § 3 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy ( Dz. U. Nr 61 poz. 710 ) oraz § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r.
w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy ( Dz. U. Nr 66, poz. 800, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 14, poz. 138, z 2003 r.
Nr 33, poz. 280 )

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXIII/219/2004 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 10 grudnia 2004 r.
w sprawie ustalenia wysokości diet w formie ryczałtu oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Gminy Płoty zmienia się § 6, który otrzymuje brzmienie :

„ 1. Za każdą nieobecność potrąca się 50% należnej diety.

  1. Jako nieobecność traktuje się również opuszczenie posiedzenia bez usprawiedliwienia przed jego zakończeniem.”

 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 02-04-2015 19:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Sać 02-04-2015 19:17