Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA Nr XXVII/ 271 /2005 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie : określenia zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2009-10-29 08:25
dokument UCHWAŁA Nr XXVII/ 270 /2005 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie : sprzedaży mienia gminnego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2009-10-29 08:24
dokument U C H W A Ł A Nr XXVII/269 /2005 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie : oddania w wieczyste użytkowanie gruntu (działki) i uznanie nakładów poniesionych przez Spółdzielnię Mieszkaniową ?Gryf? w Płotach na wybudowanie budynków z własnych środków. 2009-10-29 08:23
dokument UCHWAŁA Nr XXVII/268 /2005 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie : wydzielenia lokali mieszkalnych. 2009-10-29 08:22
dokument UCHWAŁA Nr XXVII/ 267 /2005 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie : sprzedaży mienia gminnego w trybie przetargu ustnego ograniczonego tylko dla mieszkańców wsi Truskolas. 2009-10-29 08:20
dokument UCHWAŁA Nr XXVII/ 266 /2005 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie : zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli 2009-10-29 08:21
dokument UCHWAŁA Nr XXVII/265/2005 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie : regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 2009-10-29 08:21
dokument Uchwała Nr XXVII/263/05 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 22 kwietnia 2005 r. W sprawie : zmian w budżecie gminy. 2009-10-29 08:21
dokument Uchwała Nr XXVII/262/05 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 22 kwietnia 2005 r. W sprawie : zmian w budżecie gminy. 2009-10-29 08:15
dokument Uchwała Nr XXVII/261/05 Rady Miejskiej w Plotach z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Ploty. 2009-10-29 08:11
dokument UCHWAŁA Nr XXVII/260/2005 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie : zmiany uchwały dotyczącej wyboru Przewodniczących Stałych Komisji Rady. 2009-10-29 08:08
dokument UCHWAŁA Nr XXVII/259 /2005 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie : udzielenia absolutorium Burmistrzowi Płotów za 2004 rok. 2009-10-29 08:07