Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Informacja o przebiegu wykonania budzetu gminy Ploty za II kwartał 2014

Budżet na rok 2014 przyjęty został dnia 30 grudnia 2013 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/313/13 na ogólną kwotę:

 • po stronie dochodów - 37 740 918, 98 zł,
 • po stronie wydatków - 38 027 756, 54 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany planu budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Gminy. Dotyczyły one zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych z tytułu subwencji, dotacji oraz ponadplanowych dochodów. Zmiany wynikały z konieczności wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy.

Po uwzględnieniu tych zmian plan budżetu na 30 czerwca 2014 r. wynosi:

 • plan dochodów budżetowych - 40 441 077, 45 zł,
 • wykonanie dochodów budżetowych - 16 382 051, 76 zł, co stanowi 40, 51 % planu,

natomiast:

 • plan wydatków budżetowych - 42 682 976, 36 zł,
 • wykonanie wydatków budżetowych - 15 159 104, 89 zł, co stanowi 35, 52 % planu.

Na realizację zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe) wydatkowano 1 593 249, 28 , co stanowi 9, 94 % wszystkich wydatków. Na realizację zadań bieżących wydatkowano  13 565 855, 61 , co stanowi 50, 90 % ogólnego wykonania wydatków budżetowych, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 5 888 330, 24 zł, co stanowi 43, 41 % wydatków bieżących.

Z budżetu przekazano dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, pn.:

 • Miejsko - Gminny Ośrodek kultury w Płotach w wysokości 142 887, 72 zł, plan - 290 000, 00 zł, co stanowi 49, 28 %;
 • Biblioteka Gminy i Miasta w Płotach w wysokości 118 181, 80 zł, plan – 230 000, 00 zł, co stanowi 51, 39 %;

Oprócz dotacji podmiotowych przekazano dotacje celowe dla:

 • Powiatu Gryfickiego na marketing i promocję gm. Płoty na ogólną kwotę 15 000, 00 zł, plan – 15 000, 00 zł, co stanowi 100, 00 %;
 • dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole prywatne „Cool – Kids” w Gryficach) na ogólną kwotę 1 786, 68 zł, plan – 10 000, 00 zł, co stanowi 17, 87 %;

Ponadto z budżetu gminy przekazano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, tj.:

 • Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Gryficach na dowóz uczniów niepełnosprawnych z gminy Płoty do ośrodka na ogólną kwotę 0, 00 zł, plan - 26 500, 00 zł.
 • prace konserwatorskie wykonywane na obiektach zabytkowych w gminie Płoty na ogólną kwotę 0, 00 zł, plan - 40 000, 00 zł.
 • klubów sportowych działających na terenie gminy na ich bieżącą działalność w ogólnej kwocie 142 125, 00 zł, plan - 284 000, 00, co stanowi 50, 05 %.

W ramach Funduszu Sołeckiego działającego w gminie wydatkowano kwotę w wysokości 92 322, 13 zł, na planowane 258 449, 00 zł, tj. 35, 73 %.

Stan zadłużenia na 30 czerwca 2014 roku wynosił 13 645 857, 71 zł, co stanowi 33, 75 % planowanych dochodów. Na zadłużenie składają się pożyczki i kredyty. W ciągu I półrocza spłacono kredyty i pożyczki na kwotę 481 983, 69 zł, plus odsetki w wysokości 187 348, 90 zł, tj. razem  669 332, 59 zł. Na dzień 30 czerwca 2014 r. stan zobowiązań wymagalnych wynosi 24 647, 55 zł (dotyczy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach).

Należności jednostek budżetowych w I półroczu 2014 r. wynoszą  9 829 568, 93 zł, w tym:

 • należności wymagalne - 2 741 004, 89 zł,
 • środki na rachunkach bankowych -3 656 204, 80 zł,
 • pozostałe należności - 3 432 359, 24 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wypracowano nadwyżkę w wysokości  - 1 222 946, 87 zł.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Janowski 19-03-2015 09:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Janowski 30-06-2014
Ostatnia aktualizacja: - 19-03-2015 09:15