Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 98/2015 Burmistrza Płotów z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2016-04-13 09:07
dokument Zarządzenie Nr 97/2015 Burmistrza Płotów z  dnia 23 grudzień 2015r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2016-04-13 09:08
dokument ZARZĄDZENIE Nr 96/2015 Burmistrza Płotów z dnia 21 grudnia 2015 roku. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadania pn: "Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Płoty do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Gryficach". 2015-12-22 07:59
dokument ZARZĄDZENIE Nr 95/2015 Burmistrza Płotów z dnia 21 grudnia 2015 roku. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. "działalność oświatowo-kulturalna", które przeznaczone są do realizacji w 2016 r. w drodze zlecenia. 2015-12-21 15:25
dokument ZARZĄDZENIE Nr 94/2015 Burmistrza Płotów z dnia 21 grudnia 2015 roku. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2016 r. w drodze zlecenia. 2015-12-21 15:23
dokument Zarządzenie nr 93/2015 Burmistrza Płotów z dnia 16 grudnia 2015 r. w spr. wykazu nr U/1/2015 nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 2015-12-16 09:50
dokument Zarządzenie nr 92/2015 Burmistrza Płotów z dnia 16 grudnia 2015 r. w spr. wykazu nr PUN/6/2015 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-12-16 09:47
dokument Zarządzenie nr 91/2015 Burmistrza Płotów z dnia 04 grudnia 2015 r. w spr. powołania komisji ds. wyceny gruntów nabytych przez Gminę Płoty z mocy prawa. 2016-01-12 12:25
dokument Zarządzenie nr 90A/2015 Burmistrza Płotów z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie: upoważnienia Skarbnika Gminy Płoty do wydawania zaświadczeń w imieniu Burmistrza 2016-06-30 09:56
dokument ZARZĄDZENIE Nr 90/2015 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 01 grudnia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. "działalność oświatowo-kulturalna",które przeznaczone są do realizacji w 2016 r. w drodze zlecenia. 2015-12-02 09:14
dokument ZARZĄDZENIE Nr 89/2015 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 01 grudnia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. "kultura fizyczna i turystyka",które przeznaczone są do realizacji w 2016 r. w drodze zlecenia. 2015-12-02 09:11
dokument ZARZĄDZENIE Nr 88/2015 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 01 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. "Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Płoty do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach przy ul. 3 Maja 4". 2015-12-02 09:05
dokument Zarządzenie nr 87/2015 Burmistrza Płotów z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie: powołania komisji przetargowej 2016-06-30 09:58
dokument Zarządzenie nr 87/A/2015 Burmistrza Płotów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2016-06-30 09:59
dokument Zarządzenie nr 86/2015 Burmistrza Płotów z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie: powołania komisji przetargowej 2016-06-30 10:01
dokument Zarządzenie nr 852015 Burmistrza Płotów z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie: przekazania jednostkom organizacyjnym gminy informacji niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych 2016-06-30 10:04
dokument Zarządzenie nr 84/2015 Burzmistrza Płotów z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawki podstawowej czynszu w lokalach mieszkalnych i lokalach socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 2015-11-19 14:55
dokument Zarządzenie nr 83/2015 Burmistrza Płotów z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie: projektu budżetu gminy Płoty na rok 2016 oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2016 -2028 2016-06-30 10:07
dokument Zarządzenie nr 82/2015 Burmistrza Płotów z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie: powołania komisji przetargowej 2016-06-30 10:08
dokument Zarządzenie nr 81/2015 Burmistrza Płotów z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie: powołania komisji przetargowej 2016-06-30 10:09
dokument Zarządzenie nr 80/2015 Burmistrza Płotów z dnia 30 października 2015r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2016-06-30 10:11
dokument Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Płotów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie Ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święta przypadające w soboty. 2015-10-30 13:34
dokument Zarządzenie nr 78/2015 Burmistrza Płotów z dnia 28 października 2015r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu Współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok" 2016-06-30 10:14
dokument Zarządzenie Nr 77/2015 Burmistrza Płotów Z dnia 25 października 2015 r. w sprawie: uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych 2015-10-25 09:59
dokument Zarządzenie Nr 76/A/2015 Burmistrza Płotów z  dnia 23 października 2015r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2016-04-14 07:33
dokument Zarządzenie nr 76/2015 Burmistrza Płotów z dnia 13 października 2015 r. w spr. wykazu nr PUO/2/2015 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego. 2015-10-13 10:55
dokument Zarządzenie nr 75/2015 Burmistrza Płotów z dnia 13 października 2015 r. w spr. wykazu nr DZ/3/2015 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2015-10-13 10:54
dokument Zarządzenie nr 74/2015 Burmistrza Płotów z dnia 13 października 2015 r. w spr. wykazu nr PUN/5/2015 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-10-13 10:56
dokument Zarządzenie nr 73/2015 Burmistrza Płotów z dnia 13 października 2015 r. w spr. powołania komisji przetargowej. 2015-10-13 10:56
dokument Zarządzenie Nr 72/2015 Burmistrza Płotów z dnia 5 października 2015 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych 2015-10-05 14:52
dokument Zarządzenie nr 71/2015 Burmistrza Płotów z dnia 30 września 2015r. w sprawie: rozformowania i powołania nowych struktur formacji obrony cywilnej na terenie gminy Płoty 2016-06-30 10:17
dokument Zarządzenie Nr 71/A/2015 Burmistrza Płotów z  dnia 30 września 2015r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2016-04-14 07:34
dokument Zarządzenie nr 70/2015 Burmistrza Płotów z dnia 29 września 2015r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w placówkach oświatowych 2016-06-30 10:18
dokument Zarządzenie nr 69/2015 Burmistrza Płotów z dnia 15 września 2015r. w sprawie: ustalenia kosztu jednostkowego 1 godziny świadczonych usług opiekuńczych w domu chorych od 1 października 2015r. 2016-06-30 10:21
dokument Zarządzenie nr 68/2015 Burmistrza Płotów z dnia 15 września 2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr BP/2/2015 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2015-09-15 09:54
dokument Zarządzenie nr 67/2015 Burmistrza Płotów z dnia 15 września 2015 r.w spr. ogłoszenia wykazu nr PUN/4/2015 nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-09-15 09:54
dokument Zarządzenie nr 66/2015 Burmistrza Płotów z dnia 4 września 2015r. w sprawie: ustalenia kosztów dowozu oraz stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego będącego własnością Gminy Płoty w celu dowozu dziecka niepełnosprawnego do OREW w Radowie Wielkim 2016-06-30 10:35
dokument Zarządzenie nr 65/2015 Burmistrza Płotów z dnia 3 września 2015r. w sprawie: zmian w regulaminie dowozu uczniów do placówek oświatowych 2016-06-30 11:05
dokument Zarządzenie Nr 64/2015 Burmistrza Płotów z  dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2016-04-14 07:31
dokument Zarządzenie Nr 63/2015 z 31-08-2015 r. w sprawie: założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Płoty na 2016 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej 2015-09-02 13:24
dokument Zarządzenie Nr 62A/2015 Burmistrza Płotów z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie: uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych 2015-09-02 11:02
dokument Zarządzenie Nr 62/2015 Burmistrza Płotów z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie: odwołania członków obwodowych komisji ds. referendum Nr 3, Nr 4 powołanych w celu przeprowadzenia na obszarze gminy Płoty referendum ogólnokrajowego. 2015-08-28 14:29
dokument Zarządzenie nr 61/015 Burmistrza Płotów z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie: utworzenia punktu kontaktowego HNS w celu wsparcia pobytu i działań wojsk sojuszniczych na terenie Gminy Płoty w ramach wsparcia przez państwo - gospodarza 2016-06-30 11:26
dokument Zarządzenie nr 61A/2015 Burmistrza Płotów z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. ,,Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z ociepleniem dachu na budynku Urzędu Miejskiego w Płotach oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku plebanii Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Płotach" w ramach działania 321 ,,Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 2016-06-30 11:14
dokument Zarządzenie nr 60/2015 Burmistrza Płotów z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie: powołania komisji przetargowej 2016-06-30 11:28
dokument Zarządzenie nr 59/2015 Burmistrza Płotów z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie: powołania obwodowych komisji do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego na terenie Gminy Płoty 2016-06-30 11:30
dokument Zarządzenie nr 58/2015 Burmistrza Płotów z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Płoty za I półrocze 2015 roku 2016-06-30 11:33
dokument Zarządzenie Nr 57/2015 Burmistrza Płotów z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. 2015-08-06 09:11
dokument Zarządzenie nr 56/2015 Burmistrza Płotów z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2016-06-30 11:35
dokument Zarządzenie nr 55/2015 Burmistrza Płotów z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2016-06-30 13:04
dokument Zarządzenie nr 54/2015 Burmistrza Płotów z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2016-06-30 13:06
dokument Zarządzenie Nr 53/2015 Burmistrza Płotów z  dnia 31 lipca 2015r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2016-04-13 09:09
dokument Zarządzenie nr 52/2015 Burmistrza Płotów z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie: regulaminu dowozu uczniów do placówek oświatowych 2016-06-30 13:10
dokument Zarządzenie Nr 51/2015 Burmistrza Płotów z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. 2015-07-13 13:49
dokument ZARZĄDZENIE Nr 50/2015 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 06 lipca 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Podatkowym Urzędu Miejskiego w Płotach. 2015-07-06 13:50
dokument Zarządzenie nr 49B/2015 Burmistrza Płotów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie: powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych 2016-06-30 13:11
dokument Zarządzenie Nr 49/A/2015 Burmistrza Płotów z dnia 30 czerwiec 2015r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2016-04-13 09:05
dokument Zarzadzenie Nr 48/2015 Burmistrza Płotów z dnia 15 czerwca 2015 r. w spr. wykazu nr PUN/3/2015 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-06-15 09:09
dokument Zarządzenie nr 47/2015 Burmistrza Płotów z dnia 15 czerwca 2015 r. w spr. powołania komisji przetargowej. 2015-06-15 09:24
dokument Zarządzenie Nr 46 / 2015 Burmistrza Płotów z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2015-06-12 14:48
dokument Zarządzenie nr 45/2015 Burmistrza Płotów z dnia 28 maja 2015r. w sprawie: wprowadzenia do użytku planu obrony cywilnej gminy Płoty 2016-06-30 13:13
dokument Zarządzenie nr 44A/2015 Burmistrza Płotów z dnia 25 maja 2015r. w sprawie: powołania komisji do likwidacji formularzy dowodowych 2016-06-30 13:14
dokument Zarządzenie Nr 44 / 2015 Burmistrza Płotów z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2015-06-03 11:11
dokument Zarządzenie nr 43/2015 Burmistrza Płotów z dnia 20 maja 2015r. w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święta przypadające w soboty 2016-06-30 13:17
dokument Zarządzenie nr 41/2015 Burmistrza Płotów z dnia 12 maja 2015r. w sprawie: powołania komisji przetargowej 2016-06-30 13:18
dokument Zarządzenie nr 40/2015 Burmistrza Płotów z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2015-05-13 08:34
dokument Zarządzenie nr 39A/2015 Burmistrza Płotów z dnia 12 maja 2015r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. ,,Dostawa i montaż lamp solarnych na terenie miasta i gminy Płoty" w ramach działania 321 ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 2016-06-30 13:22
dokument Zarządzenie Nr 39/2015 Burmistrza Płotów z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie wykazu DZ/2/2015 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2015-05-12 12:49
dokument Zarządzenie Nr 38/2015 Burmistrza Płotów z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie wykazu PUN/2/2015 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-05-12 11:15
dokument Zarządzenie nr 37/2015 Burmistrza Płotów z dnia 11 maja 2015r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania finansowego budżetu Gminy Płoty za 2014 rok 2016-06-30 13:23
dokument Zarządzenie nr 36/2015 Burmistrza Płotów z dnia 11 maja 2015r. w sprawie: inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Sołectwie Luciąża 2016-06-30 13:25
dokument Zarządzenie nr 35/2015 Burmistrza Płotów z dnia 11 maja 2015r. w sprawie: inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Sołectwie Wyszobór 2016-06-30 13:28
dokument Zarządzenie nr 34/2015 Burmistrza Płotów z dnia 11 maja 2015r. w sprawie: inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Sołectwie Natolewice 2016-06-30 13:28
dokument Zarządzenie nr 33/2015 Burmistrza Płotów z dnia 11 maja 2015r. w sprawie: inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Sołectwie Krężel 2016-06-30 13:29
dokument Zarządzenie nr 32/2015 Burmistrza Płotów z dnia 11 maja 2015r. w sprawie: inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Sołectwie Potuliniec 2016-06-30 13:31
dokument Zarządzenie nr 31/2015 Burmistrza Płotów z dnia 11 maja 2015r. w sprawie: inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Sołectwie Lisowo 2016-06-30 13:32
dokument Zarządzenie nr 30/2015 Burmistrza Płotów z dnia 11 maja 2015r. w sprawie: inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Sołectwie Makowice 2016-06-30 13:33
dokument Zarządzenie nr 29/2015 Burmistrza Płotów z dnia 11 maja 2015r. w sprawie: inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Sołectwie Czarne 2016-06-30 13:35
dokument Zarządzenie nr 27/2015 Burmistrza Płotów z dnia 4 maja 2015r. w sprawie: powołania komisji przetargowej 2016-06-30 13:37
dokument Zarządzenie Nr 26 / 2015 Burmistrza Płotów z dnia 30 kwiecień 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2015-05-13 08:14
dokument Zarządzenie Nr 25 / 2015 Burmistrza Płotów z dnia 24 kwiecień 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2015-05-04 09:23
dokument Zarządzenie nr 24/2015 Burmistrza Płotów z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie: uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych 2016-06-30 13:38
dokument Zarządzenie nr 23/2015 Burmistrza Płotów z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie: odwołania członków obwodowych komisji wyborczych Nr 5 i Nr 11 powołanych w celu przeprowadzenia na obszarze gminy Płoty wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2016-06-30 13:41
dokument Zarządzenie nr 22/2015 Burmistrza Płotów z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie: inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Sołectwie Słudwia 2016-06-30 13:42
dokument Zarządzenie nr 21/2015 Burmistrza Płotów z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie: inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Sołectwie Pniewo 2016-06-30 13:44
dokument Zarządzenie Nr 20/2015 Burmistrza Płotów Z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych 2015-04-22 09:40
dokument Zarządzenie nr 19/2015 Burmistrza Płotów z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla celów głosowania korespondencyjnego 2016-06-30 13:46
dokument Zarządzenie Nr 18 / 2015 Burmistrza Płotów z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2015-04-16 18:38
dokument Zarządzenie NR 17/2015 BURMISTRZA MIASTA PŁOTY z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Płoty za rok 2014 2015-06-09 13:41
dokument Zarządzenie Nr 16/2015 Burmistrza Płotów z dnia 24 marca 2015 r. w spr. zmiany Zarządzenia nr 7/2015 z dnia 10 lutego 2015 r. 2015-03-24 12:11
dokument Zarządzenie Nr 15/2015 Burmistrza Płotów z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie wykazu PUO/1/2015 nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego. 2015-03-16 13:53
dokument Zarządzenie Nr 14/2015 Burmistrza Płotów z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie wykazu DZ/1/2015 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2015-05-05 09:37
dokument Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Płotów z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie wykazu BP/1/2015 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2015-03-16 13:48
dokument Zarządzenie Nr 12/2015 Burmistrza Płotów z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie wykazu PUN/1/2015 nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-03-16 13:49
dokument Zarządzenie Nr 11 / 2015 Burmistrza Płotów z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2015-04-16 18:39
dokument Zarządzenie nr 10/2015 Burmistrza Płotów z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2015-02-24 12:39
dokument Zarządzenie nr 9/2015 Burmistrza Płotów z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie: powołania komisji przetargowej 2016-06-30 13:48
dokument Zarządzenie nr 8/2015 Burmistrza Płotów z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie: zmiany składu gminnego zespołu interdyscyplinarnego 2016-06-30 13:49
dokument Zarządzenie nr 7/2015 Burmistrza Płotów z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2015-02-10 12:02
dokument Zarządzenie Nr 6 / 2015 Burmistrza Płotów z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2015-02-09 10:22
dokument Zarządzenie nr 05/2015 Burmistrza Płotów z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie: powołania komisji przetargowej 2016-07-12 10:52
dokument Zarządzenie nr 04/2015 Burmistrza Płotów z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Finansowego dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2015 2016-07-12 10:54
dokument Zarządzenie nr 03/2015 Burmistrza Płotów z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie: przekazania jednostkom organizacyjnym gminy informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek 2016-07-12 10:57
dokument Zarządzenie nr 2/2015 Burmistrza Płotów z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. Kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2015 r. w drodze zlecenia 2016-07-12 11:03
dokument Zarządzenie nr 1a/2015 Burmistrza Płotów z dnia 2 stycznia 2015r. w sprawie: poręczenia przez Gminę Płoty za zobowiązania z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Przemienienia Pańskiego w Płotach 2016-07-12 13:26
dokument Zarządzenie nr 1/2015 Burmistrza Płotów z dnia 5 stycznia 2015r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadania pn. ,,Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Płoty do Ośrodka Rechabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Gryficach" 2016-07-12 11:07