Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Obwieszczenie Nr ROŚiD.6220.9.14.2015.BK Burmistrza Miasta Płoty z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie zawiadomienia wszystkich stron o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:" Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla miejscowości Lisowo - Wyszogóra, Gmina Płoty".

Obwieszczenie Nr ROŚiD.6220.9.14.2015.BK
Burmistrza Miasta Płoty

z dnia 9 stycznia 2015 r.

w sprawie zawiadomienia wszystkich stron o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:" Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla miejscowości Lisowo - Wyszogóra, Gmina Płoty".

 Na podstawie art.49, w związku z art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (j.t - Dz.U. z 2013r., poz. 267 ze zmianami) oraz zgodnie z art.33 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zmianami),

 zawiadamia się wszystkie strony

 że zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.;„ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla miejscowości Liisowo - Wyszogóra, Gmina Płoty”.

 Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Płoty.

 Burmistrz Płotów wystapił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach o uzgodnienie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego uznaje się  doręczenie za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 Burmistrz Płotów


mgr inż. Marian Maliński

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 12-01-2015 13:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-01-2015
Ostatnia aktualizacja: - 12-01-2015 13:38