Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XLV / 426 / 2014 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. 2015-01-09 09:50
dokument UCHWAŁA NR XLV / 425 / 2014 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej poprzez włączenie do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. jako jej podstrefy nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Płoty, obręb 0030 Lisowo 2015-01-09 09:49
dokument Uchwała Nr XLV / 424 / 2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2014 - 2025 2015-01-09 09:45
dokument Uchwała Nr XLV / 423 / 2014 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 2015-01-09 09:42
dokument Uchwała Nr XLV / 422 / 2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie: ustanowienia pomników przyrody znajdujących się na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Resko na terenie Gminy Płoty 2015-01-09 09:40
dokument UCHWAŁA Nr XLV / 421 / 2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 5 listopada 2014 r. 2015-01-09 09:38
dokument UCHWAŁA Nr XLV / 420 / 2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2015. 2015-01-09 09:38
dokument Uchwała Nr XLV / 419 / 2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na grunty z części działki nr 48, położonej w obrębie 0014 Słudwia z przeznaczeniem na cele rekreacyjne. 2015-01-09 09:34
dokument Uchwała Nr XLV / 418 / 2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Płoty w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-01-09 09:33
dokument Uchwała Nr XLV / 417 / 2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/307/2013 z dnia 8 listopada 2013 r w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 2015-01-09 09:28
dokument Uchwała Nr XLV / 416 / 2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XXIX/273/2013 z dnia 29 maja 2013r. dotyczącej wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 2015-01-09 09:29