Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XLIV / 414 / 14 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: udzielenia z budżetu gminy Płoty dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława Kostki w Wyszoborze

Uchwała Nr XLIV / 414 / 14

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 30 września 2014 r.

 

w sprawie: udzielenia z budżetu gminy Płoty dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława Kostki w Wyszoborze

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zmiany: poz. 645, poz. 1318; Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i poz.1072) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z 2013 r. poz. 885; zmiany: Dz. U. poz. 938 i poz. 1646; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz.1146) oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 20013 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390; z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875 z 2009 r. Nr 31 poz. 206 i nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871)

 

                               Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§1. Z budżetu gminy Płoty udziela się dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława Kostki w Wyszoborze na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane na kwotę  13.000,00 PLN (słownie: trzynaście tysięcy złotych brutto).

 

§2. Dotacja zostanie przeznaczona na wykonanie remontu polegającego na piaskowaniu wieży kościelnej, zaimpregnowaniu oczyszczonego podłoża, wykonaniu ocieplenia ścianek działowych, naprawę elewacji wraz z pomalowaniem oraz nasadzeniem drzew ozdobnych.

 

§3. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz zasady jej zwrotu określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Płoty, a Parafią Rzymskokatolicką p.w. św. Stanisława Kostki w Wyszoborze.

 

§4. Upoważnia się Burmistrza Płotów do zawarcia stosownej umowy.

 

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

 

U Z A S A D N I E N I E

 

           Z budżetu Gminy Płoty udziela się dotacji na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIV / 411 /14 z dnia 30 września 2014 r. oraz wniosku Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława Kostki w Wyszoborze.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 08-01-2015 15:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2015
Ostatnia aktualizacja: - 08-01-2015 15:16