Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA NR XLIV/410/2014 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu korzystania z ogólnodostępnych siłowni plenerowych na terenie Gminy Płoty.

UCHWAŁA NR XLIV/410/2014
RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH

z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu korzystania z ogólnodostępnych siłowni plenerowych na terenie Gminy Płoty.

 Na podstawie art. 40 ust.2 pkt. 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

  

§ 1. Regulamin korzystania z ogólnodostępnych siłowni plenerowych usytuowanych na terenie Gminy Płoty, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

  

§ 2. Regulamin, o którym mowa § 1, będzie podany do publicznej wiadomość poprzez opublikowanie na tablicy usytuowanej na każdym terenie, na którym usytuowana jest siłownia plenerowa.

  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 Przewodniczący Rady


Piotr Jasina

 

  

 

 

 Załącznik do Uchwały Nr XLIV/410/2014
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 30 września 2014 r.

 REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI PLENEROWEJ

  

 1. Siłownia Plenerowa, zwana dalej „Siłownią” jest terenem ogólnodostępnym wyposażonym w urządzenia rekreacyjno-sportowe, przeznaczonym do aktywnego wypoczynku. Użytkownicy korzystają z Siłowni Plenerowej na własną odpowiedzialność.

 2. Na terenie Siłowni użytkownicy zobowiązani są do:

 1) zachowania porządku i czystości;

 2) użytkowania urządzeń znajdujących się na terenie Siłowni zgodnie z ich przeznaczeniem;

 3) przestrzegania niniejszego regulaminu.

 3. Zabrania się na terenie Siłowni:

 1) przebywania dzieciom do lat 10 bez opieki osoby pełnoletniej;

 2) wstępu osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie innych środków odurzających;

 3) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu;

 4) prowadzenia gier hazardowych;

 5) wnoszenia broni, materiałów wybuchowych, fajerwerków, innych wyrobów pirotechnicznych, substancji żrących lub farbujących oraz innych przedmiotów niebezpiecznych lub mogących być użytych jako broń;

 6) niszczenia zieleni, dewastacji urządzeń rekreacyjno-sportowych i innych elementów małej architektury znajdujących się na terenie Siłowni;

 7) wprowadzania psów i innych zwierząt;

 8) wjazdu na teren i poruszania się pojazdami silnikowymi w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym i rowerami;

 9) umieszczania reklam bez zgody Burmistrza

 10) organizacji jakichkolwiek imprez bez zgody Burmistrza .

 4. Siłownia i jej wyposażenie stanowi mienie Gminy.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 08-01-2015 15:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2015
Ostatnia aktualizacja: - 08-01-2015 15:00