Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XLIV / 402 / 2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku

UCHWAŁA Nr XLIV / 402 / 2014

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie: współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072), w związku z: art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Postanawia się o współdziałaniu między następującymi jednostkami samorządu terytorialnego: Gminą Płoty a Powiatem Gryfickim przy realizacji zadania publicznego pn.

Remont i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Batorego w Płotach”

 

§ 2.

Każda z jednostek samorządu terytorialnego współdziałająca przy realizacji zadania, o którym mowa w § 1, zabezpieczy niezbędny wkład własny na realizację projektu współfinansowanego ze środków programu, o którym mowa w  § 1.

 

§ 3.

Szczegółowe warunki określające finansowanie zadania, o którym mowa w § 1 przez jednostki samorządu terytorialnego, zostaną określone w ramach umowy zawartej przez Zarząd Powiatu i Burmistrza Gminy Płoty.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 08-01-2015 14:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2015
Ostatnia aktualizacja: - 08-01-2015 14:24