Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XLIII / 390 / 14 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr XLIII / 390 / 14
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
 
w sprawie: zmian w budżecie gminy
 
Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4 ust. z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin. (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm: poz. 645, poz. 1318; 2014 r. poz. 379 i poz. 1072)
 
Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:
 
§1. Zwiększa się DOCHODY budżetu gminy o kwotę: 242 012,43 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
750 75095 2007 49 170,72 - dot. cel. w ram. progr. fin. z udz. śr. eu. oraz śr., o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ram. budżetu śr. eu.;
758 75801 2920 60 000,00 - subwencje ogólne z budżetu państwa;
758 75814 2030 66 166,21 - dot. cel. przek. z budżetu państwa na real. wł. z. bież. gm. (zw. gm.);
801 80101 2010 9 711,00 - dot. cel. przek. z budżetu państwa na real. z. bież. z zakr. adm. rząd. oraz in. z. zlec. gminom (zw. gmin) ust.;
852 85216 2030 4 359,00 - dot. cel. przek. z budżetu państwa na real. wł. z. bież. gm. (zw. gm.);
852 85295 2010 14 576,00 - dot. cel. przek. z budżetu państwa na real. z. bież. z zakr. adm. rząd. oraz in. z. zlec. gminom (zw. gmin) ust.;
854 85415 2040 18 165,00 - dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. z. bież. gm. z zakr. edukac. opieki wych. fin. w całości przez budżet państwa w ram. progr. rząd.;
900 90005 6269 19 864,50 - dot. otrz. z państw. fund. cel. na fin. lub dofin. kosztów real. inw. i zak. inw. jedn. sektora fin. publicznych;
 
§2. Zmniejsza się DOCHODY budżetu gminy o kwotę: 241,00 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
751 75113 2010 241,00 - dot. cel. przek. z budżetu państwa na real. z. bież. z zakr. adm. rząd. oraz in. z. zlec. gminom (zw. gmin) ust.;
 
§3. Zmniejsza się WYDATKI budżetu gminy o kwotę: 83 648,37 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
750 75095 4210 1 308,58 - zakup materiałów i wyposażenia;
751 75113 4300 241,00 - zakup usłu pozostałych;
757 75702 8110 81 663,79 - odsetki od sam. pap. wart. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek;
921 92109 4210 435,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
 
§4. Zwiększa się WYDATKI budżetu gminy o kwotę: 325 419,80 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
600 60053 6059 11 510,00 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.;
750 75023 6060 41 200,00 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.;
750 75095 4210 2 393,70 - zakup materiałów i wyposażenia;
750 75095 4217 4 453,38 - zakup materiałów i wyposażenia;
750 75095 4300 25 344,14 - zakup usług pozostałych;
750 75095 4307 44 717,34 - zakup usług pozostałych;
801 80101 4240 z 9 711,00 - zakup pomocy nauk., dydakt. i książek;
801 80101 4170 6 000,00 - wynagrodzenia bezosobowe;
801 80101 4210 18 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
801 80101 4270 5 000,00 - zakup usług remontowych;
801 80101 4300 20 000,00 - zakup usług pozostałych;
801 80101 4350 600,00 - zakup usług dostępu do sieci Internet;
801 80101 4370 400,00 - opł. z tyt. zakupu usług telek. świadcz. w stacj. publ. sieci tel.;
801 80110 4270 10 000,00 - zakup usług remontowych;
801 80195 4170 780,00 - wynagrodzenia bezosobowe;
852 85216 3110 4 359,00 - świadczenia społeczne;
852 85295 3110 z 14 576,00 - świadczenia społeczne;
854 85415 3260 18 165,00   inne formy pomocy dla uczniów;
900 90005 6050 3 505,50 - wydatki inwestycyjne jednostek budżet.;
900 90005 6059 19 864,50 - wydatki inwestycyjne jednostek budżet.;
921 92109 4300 435,00 - zakup usług pozostałych;
921 92116 2800 3 015,24 - dot. cel. z budżetu na fin. lub dofin. kosztów real. inw. i zak. inw. in. jednostek sektora finansów publicz.;
921 92120 2720 32 190,00 - dot. cel. z budżetu na fin. lub dofin. prac rem. i konserw. ob. zabytk. przek. jedn. niezalicz. do sekt. fin. publ.;
921 92120 4210 2 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
926 92695 4210 22 200,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
926 92695 4300 5 000,00 - zakup usług pozostałych;
 
§5. Zmienia się załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§6. Po zmianach dokonanych w §1-4 nin. uchwały plan budżetu zamyka się dochodami w kwocie 40.785.688,02 PLN, natomiast wydatkami w kwocie 43.027.586,93 PLN. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 2.241.898,91 PLN.
 
§7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.
 
§8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 
  Przewodniczący Rady
 
Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 26-09-2014 11:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-09-2014
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 26-09-2014 11:51