Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XLIII/ 389 /2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze bezprzetargowej.

Uchwała Nr XLIII/ 389 /2014
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie: sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318: Dz.U. z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz § 2 pkt 2 Uchwały Nr XXVIII/301/09 Rady Miejskiej w płotach z dnia 28 maja 2009 r. w spr. okreśłenia zasad prywatyzacji nieruchomosci komunalnych na terenie Gminy Płoty (Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego
z dnia 24.07.2009 r. Nr 52, poz. 1371) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1.  Wyraża sie zgodę na bezprzetargowe zbycie na rzecz Pani Haliny Załuska zabudowanej działki nr 29 o pow. 0,3019 ha, położonej w m. Czarne 18, obręb 0026 Czarne, gm. Płoty.

§ 2.  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady


Piotr Jasina

 

 

Uzasadnienie

Przedmiotem niniejszej Uchwały jest wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej zabudowanej budynkami działki nr 29 o pow. 0,3019 ha, położonej w m. Czarne 18, obręb 0026 Czarne, gm. Płoty na rzecz najemcy, tj. Pani Haliny Załuska.

Zgodnie z art. 2 pkt 2 Uchwały Nr XXVIII/301/09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 maja 2009 r. w spr. określenia zasad prywatyzacji nieruchomości komunalnych położonych na terenie Gminy Płoty „Budynki... będące przedmiotem najmu lub dzierżawy na czas nieokreślony, mogą być sprzedawane najemcom lub dzierżawcom w trybie bezprzetargowym na wniosek przez nich złożony, po podjęciu stosownej Uchwały przez Radę Miejską”. W przedmiotowym przypadku Pani Halina Załuska w dniu 01.03.2005 r. podpisała umowę najmu na ww. nieruchomość na czas nieokreślony.

W zwiazku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały w przedmiocie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Pani Haliny Załuska, zabudowanej działki nr 29, położonej w m. Czarne 18, obręb 0026 Czarne, gm. Płoty.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 26-09-2014 11:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-09-2014
Ostatnia aktualizacja: - 26-09-2014 11:45