Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XLIII / 386 / 14 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Remont nawierzchni utwardzonych na terenie cmentarza komunalnego w Płotach

Uchwała Nr XLIII / 386 / 14

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

 

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont nawierzchni utwardzonych na terenie cmentarza komunalnego w Płotach”

 

            Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zmiany.: poz. 645, poz. 1318; 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z 2013 r. poz. 885; zmiany: 2013 r. - Dz. U. poz. 938 i poz. 1646; 2014 r. - Dz. U. poz. 379 i poz. 911)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

§1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości do kwoty 238.987,00 PLN (słownie: dwieście trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych brutto) na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont nawierzchni utwardzonych na terenie cmentarza komunalnego w Płotach”, w ramach działania 4.13 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007 - 2013, dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

§2. Pożyczka zostanie spłacona w roku 2015, z otrzymanej pomocy w ramach działania 4.13 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju’’ PROW 2007 - 2013, dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

§3. Upoważnia się Burmistrza Gminy Płoty do zawarcia umowy pożyczki i zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w celu zabezpieczenia umowy pożyczki, zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie.

§4. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Płotach Nr XL/370/14, z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont nawierzchni utwardzonych na terenie cmentarza komunalnego w Płotach”.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

 

 

Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 26-09-2014 11:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-09-2014
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 26-09-2014 11:35