Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XLIV / 415 / 14 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: ,,Remont i modernizacja przyłącza kanalizacyjnego dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Płotach?? 2015-01-08 15:17
dokument Uchwała Nr XLIV / 414 / 14 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: udzielenia z budżetu gminy Płoty dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława Kostki w Wyszoborze 2015-01-08 15:16
dokument Uchwała Nr XLIV / 413 / 14 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: udzielenia z budżetu gminy Płoty dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. św. Andrzeja Boboli w Mechowie 2015-01-08 15:14
dokument Uchwała Nr XLIV / 412 / 14 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2014 - 2025 2015-01-08 15:11
dokument Uchwała Nr X LIV / 411 /14 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 2015-01-08 15:04
dokument UCHWAŁA NR XLIV/410/2014 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu korzystania z ogólnodostępnych siłowni plenerowych na terenie Gminy Płoty. 2015-01-08 15:00
dokument Uchwała Nr XLIV/409/2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 września 2014 r. w sprawie : przyjęcia Regulaminu korzystania z placu zabaw przy ul. Słonecznej w Płotach w ramach projektu ?Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej i terenu rekreacyjnego na pozostałej części działki w Płotach, ul. Słoneczna?. 2015-01-08 14:52
dokument Uchwała Nr XLIV/408/2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/210 /08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 września 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2015-01-08 14:38
dokument Uchwała Nr XLIV/407/2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XLIII/398/2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie ustanowienia czterech form ochrony przyrody w postaci pomników przyrody znajdujących się na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Resko na terenie Gminy Płoty 2015-01-08 14:31
dokument Uchwała Nr XLIV/406/2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30.09.2014 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XLII/374/2014 z dnia 30.06.2014 r. w sprawie upoważnienia Pani Magdaleny Walukiewicz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Płotach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 2015-01-08 14:30
dokument Uchwała Nr XLIV/ 405/2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Płoty w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-01-08 14:28
dokument Uchwała Nr XLIV/ 404 /2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: nieodpłatnego użyczenia na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Płoty na rzecz Stowarzyszenia LZS Zieloni Wyszobór. 2015-01-08 14:27
dokument Uchwała Nr XLIV/ 403 /2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: nieodpłatnego użyczenia na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Płoty na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach. 2015-01-08 14:27
dokument UCHWAŁA Nr XLIV / 402 / 2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku 2015-01-08 14:24
dokument UCHWAŁA Nr XLIV / 401 / 2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku 2015-01-08 14:23
dokument Proponowany porządek obrad 2014-09-26 10:33
dokument I N F O R M A C J A 2014-09-26 10:31