Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XLIII /400/ 14 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie: udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "Stworzenie nowoczesnego centrum nauki w Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta w Płotach - zakup sprzętu komputerowego" 2014-09-26 12:05
dokument Uchwała Nr XLIII/399/2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie: utworzenie odrębnego obwodu głosowania. 2014-09-26 12:04
dokument Uchwała Nr XLIII/ 398/2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie: ustanowienia czterech form ochrony przyrody w postaci pomników przyrody znajdujących się na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Resko na terenie Gminy Płoty 2014-09-26 12:02
dokument Uchwała Nr XLIII/397/2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie : zmiany uchwały NR XLII/380/2014 z dnia 30 czerwca 2014r. dotyczącej zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców. 2014-09-26 12:00
dokument Uchwała Nr XLIII/ 396 /2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Płoty w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-09-26 11:59
dokument Uchwała Nr XLIII/ 395 /2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Płoty w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-09-26 11:59
dokument Uchwała Nr XLIII / 394 / 14 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie: określenia założeń polityki budżetowej na rok 2015 2014-09-26 11:57
dokument UCHWAŁA NR XLIII / 393 / 2014 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 sierpnia 2014 r. o przyjęciu środków z Funduszu Spójności (FS) 2014-09-26 11:56
dokument Uchwała Nr XLIII / 392 / 14 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia informacji i przebiegu wykonania budżetu gminy Płoty za I półrocze 2014 roku, wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Płoty za I półrocze 2014 roku 2014-09-26 11:55
dokument Uchwała Nr XLIII / 391 / 14 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2014 - 2025 2014-09-26 11:53
dokument Uchwała Nr XLIII / 390 / 14 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2014-09-26 11:51
dokument Uchwała Nr XLIII/ 389 /2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze bezprzetargowej. 2014-09-26 11:45
dokument Uchwała Nr XLIII/388/2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jarzysław/Gościejewo 2014-09-26 11:43
dokument Uchwała Nr XLIII / 387 / 14 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Stworzenie selektywnego systemu zbiórki odpadów poprzez zakup pojemników dla Miasta i Gminy Płoty 2014-09-26 11:36
dokument Uchwała Nr XLIII / 386 / 14 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Remont nawierzchni utwardzonych na terenie cmentarza komunalnego w Płotach 2014-09-26 11:35