Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Burmistrz Płotów ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze. Aplikant Straży Miejskiej przy Urzędzie Miejskim w Płotach

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych

( Dz. U. Nr z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)

 

Burmistrz Płotów ogłasza konkurs na dwa wolne stanowiska urzędnicze.

 

I. Określenie stanowisk urzędniczych:

            Aplikant Straży Miejskiej przy Urzędzie Miejskim w Płotach

 

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie minimum średnie

b) staż pracy co najmniej 5 lat

c) obywatelstwo polskie

d) ukończone 21 lat

e) korzystanie z pełni praw publicznych

f) nienaganna opinia

g) pełna sprawność pod względem fizycznym i psychicznym

h) niekaralność sądowa

i) uregulowany stosunek do służby wojskowej

j) dobra znajomości zagadnień pracy samorządowej

k) posiadanie prawo jazdy minimum kat. B

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość ustawy o strażach gminnych

b) znajomość ustawy o samorządzie gminnym

c) dobra znajomość topografii gminy Płoty

d) umiejętność pracy w zespole

e) umiejętność obsługi komputera

f) zachowanie życzliwości w kontaktach z obywatelami, podwładnymi, przełożonymi i współpracownikami

g) kreatywność, skrupulatność, terminowość, cierpliwość,

h) dyspozycyjność

i ) odporność na stres

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku aplikant straży gminnej, prawa i obowiązki zostały unormowane w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych ( Dz. U. Nr 14, poz. 127 z późn. zm.) oraz w regulaminie Straży Miejskiej w Płotach regulamin na www.bip.ploty.pl

 

IV. Wymagane dokumenty:

 

1. Kandydat powinien złożyć następujące dokumenty:

a)       list  motywacyjny,

b)       CV – życiorys,

c)       dokumenty potwierdzające staż pracy

d)       zaświadczenie o przeprowadzeniu badań lekarskich stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności strażnika,

e)      oświadczenie o niekaralności i korzystaniu w pełni praw publicznych, w przypadku zatrudnienia wymagany będzie wypis z Krajowego Rejestru Karnego.

 

 

2. List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

V. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

 

1. Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 27 października 2009 r. do godziny 14.30           w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Płotach, pod adresem Pl. Konstytucji 3 Maja 1,       72-310 Płoty, pokój nr 14 osobiście lub przesłać pod adres urzędu z dopiskiem:              „Nabór na stanowisko Aplikant Straży Miejskiej przy Urzędzie Miejskim w Płotach”.

 

2. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po terminie określonym w pkt. 1 nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym.

 

VI. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Płoty.

 

VII. Dodatkowe informacje

 

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Plotach oraz na tablicy informacyjnej urzędu. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie ( prosimy             o podanie  w CV numer telefonu kontaktowego).

 

Dodatkowe informacje: tel. 091 38 51 415

 

Płoty, 12 październik 2009 r.

 

 

                                                                                           Burmistrz Płotów

                                                                                           Marian Maliński

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 12-10-2009 12:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 13-10-2009 10:18