Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XL / 369 / 14 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Stworzenie selektywnego systemu zbiórki odpadów poprzez zakup pojemników dla Miasta i Gminy Płoty"

Uchwała Nr XL / 369 / 14

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 29 maja 2014 r.

 

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Stworzenie selektywnego systemu zbiórki odpadów poprzez zakup pojemników dla Miasta i Gminy Płoty”

 

            Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2013 r.
poz. 594; zmiany: poz. 645, poz. 1318; Dz. U. z 2014 r. poz. 379) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o  finansach publicznych (tj. z 2013 r. poz. 885; zmiany: Dz. U. poz. 938
i poz. 1646; Dz. U. z 2014 r. poz. 379)

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego
w wysokości do kwoty 101.227,00 PLN (słownie: sto jeden tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych brutto) na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Stworzenie selektywnego systemu zbiórki odpadów poprzez zakup pojemników dla Miasta i gminy Płoty”, w ramach działania 3.21 ,,Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej” PROW 2007 - 2013, dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

§2. Pożyczka zostanie spłacona z otrzymanej pomocy w ramach działania 3.21 ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

§3. Upoważnia się Burmistrza Gminy Płoty do zawarcia umowy pożyczki i zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w celu zabezpieczenia umowy pożyczki, zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Rady

 

 

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 16-09-2014 14:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-09-2014
Ostatnia aktualizacja: - 16-09-2014 14:47