Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XL / 368 / 14 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: udzielenia z budżetu gminy Płoty dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława Kostki w Wyszoborze

Uchwała Nr XL / 368 / 14

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 29 maja 2014 r.

 

 w sprawie: udzielenia z budżetu gminy Płoty dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława Kostki w Wyszoborze

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zmiany: poz. 645, poz. 1318; Dz. U. z 2014 r. poz. 379) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o  finansach publicznych (tj. z 2013 r. poz. 885; zmiany: Dz. U. poz. 938 i poz. 1646; Dz. U. z 2014 r. poz. 379) oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390; z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2009 r. Nr 31 poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871)

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§1. Z budżetu gminy Płoty udziela się dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Kostki w Wyszoborze na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane do wysokości 32.190,00 PLN (słownie: trzydzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych brutto).

§2. Dotacja zostanie przeznaczona na wykonanie remontu polegającego na wymianie pokrycia dachu na zabytkowym kościele filialnym znajdującym się w m. Dąbie, gm. Płoty, który wpisany jest do rejestru zabytków w księdze rejestru pod nr A-52 (decyzja z dnia 28 sierpnia 2000 r.).

§3. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz zasady jej zwrotu określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Płoty, a Parafią Rzymskokatolicką p.w. Św. Stanisława Kostki w Wyszoborze.

§4. Upoważnia się Burmistrza Płotów do zawarcia stosownej umowy.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

 

Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 16-09-2014 14:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-09-2014
Ostatnia aktualizacja: - 16-09-2014 14:46