Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XL / 367 / 14 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr XL / 367 / 14
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 29 maja 2014 r.
   
     
w sprawie: zmian w budżecie gminy    
     
Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm.: poz. 645, poz. 1318; 2014 r. poz. 379)    
     
Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:    
     
§1. Zwiększa się DOCHODY budżetu gminy o kwotę: 1 279 397,77 zł    
     
Dział Rozdział § Kwota      
750 75023 0970 1 198 278,68 - wpływy z różnych dochodów; zwrot pod. VAT z 2013 r. - hala    
756 75615 0910 559,00 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;    
756 75618 0910 40,40 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;    
852 85212 2360 2 532,31 - doch. jst zw. z real. zadań z zakr. adm. rząd. oraz in. zadań zleconych ustawami;    
852 85228 2360 37,39 - doch. jst zw. z real. zadań z zakr. adm. rząd. oraz in. zadań zleconych ustawami;    
853 85395 2327 47 258,48 - dot. cel. otrz. z pow. na z. bież. real. na pod. poroz. (um.) między jst (''A=S") śr. z UE    
853 85395 2329 2 751,82 - dot. cel. otrz. z pow. na z. bież. real. na pod. poroz. (um.) między jst (''A=S") śr. z BPaństwa    
921 92109 0970 2 559,70 - wpływy z różnych dochodów;    
921 92109 2320 21 000,00 - dot. cel. otrz. z powiatu za zad. bież. real. na podst. poroz. (um.) między jst;    
926 92601 0690 4 379,99 - wpływy z różnych opłat;    
     
§2. Zmniejsza się WYDATKI budżetu gminy o kwotę: 25 371,44 zł    
     
Dział Rozdział § Kwota      
754 75406 4210 2 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia;    
852 85219 4010 5 056,00 - wynagrodzenie osobowe pracowników;    
852 85219 4040 8 810,44 - dodatkowe wynagrodzenie roczne;    
921 92109 4210 19,00 - zakup materiałów i wyposażenia; FS CZARNE    
921 92109 4210 40,00 - zakup materiałów i wyposażenia; FS GOSTYŃ    
921 92109 4270 4 000,00 - zakup usług remontowych; FS WYSZOBÓR    
926 92695 4210 106,00 - zakup materiałów i wyposażenia; FS POTULINIEC    
926 92695 4210 30,00 - zakup materiałów i wyposażenia; FS WYSZOGÓRA    
926 92695 4270 4 000,00 - zakup usług remontowych; FS WYSZOBÓR    
926 92695 4300 500,00 - zakup usług pozostałych; FS PNIEWO    
926 92695 6060 810,00 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych; FS KOCIERZ    
     
§3. Zwiększa się WYDATKI budżetu gminy o kwotę: 1 304 769,21 zł    
     
Dział Rozdział § Kwota      
750 75023 4300 260 000,00 - zakup usług pozostałych; dot. wynagr. z tyt. odzyskanego pod. VAT    
750 75023 4430 3 379,99 - różne opłaty i składki;    
750 75095 4210 49 117,58 - zakup materiałów i wyposażenia;    
750 75095 4210 5 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia; FS WYSZOBÓR    
754 75406 3000 2 000,00 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy;    
801 80101 6059 5,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; budowa sali gimnast. w SP II    
852 85219 6060 17 035,54 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych; zakup serwera dla OPS    
853 85395 4017 14 179,50 - wynagrodzenia osobowe pracowników; (''A=S'') śr. z UE    
853 85395 4019 825,26 - wynagrodzenia osobowe pracowników; (''A=S'') śr. z BPaństwa    
853 85395 4047 3 462,56 - dodatkowe wynagrodzenie roczne; (''A=S'') śr. z UE    
853 85395 4049 201,52 - dodatkowe wynagrodzenie roczne; (''A=S'') śr. z BPaństwa    
853 85395 4307 29 505,85 - zakup usług pozostałych; (''A=S'') śr. z UE    
853 85395 4309 1 718,61 - zakup usług pozostałych; (''A=S'') śr. z BPaństwa    
853 85395 4417 110,57 - podróże służbowe krajowe; (''A=S'') śr. z UE    
853 85395 4419 6,43 - podróże służbowe krajowe; (''A=S'') śr. z BPaństwa    
854 85415 3240 35 500,00 - stypendia dla uczniów;    
900 90095 4120 1 000,00 - składki na Fundusz Pracy;    
900 90095 4300 2 559,70 - zakup usług pozostałych;    
921 92109 4210 500,00 - zakup materiałów i wyposażenia; FS PNIEWO    
921 92109 4210 2 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia; FS WYSZOBÓR    
921 92109 4210 10 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia;    
921 92109 4300 11 000,00 - zakup usług pozostałych;    
921 92109 4300 19,00 - zakup usług pozostałych; FS CZARNE    
921 92109 4300 40,00 - zakup usług pozostałych; FS GOSTYŃ    
926 92601 6050 500 000,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; (hala)    
926 92601 6059 211 000,00 - wyd. inw. jedn. budżet. (boisko Słoneczne, roboty dodatkowe, śr. własne)    
926 92601 6660 142 656,10 - zwr. dot. oraz płatn., w tym wykorz. niezg. z przez. lub wykorz. z narusz. proced., o których mowa w art. 184 ust., pobr. nienależ. lub w nadm. wys., dot. wyd. majatk.; - budowa hali    
926 92695 4210 810,00 - zakup materiałów i wyposażenia; FS KOCIERZ    
926 92695 4210 1 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia; FS WYSZOBÓR    
926 92695 4300 106,00 - zakup usług pozostałych; FS POTULINIEC    
926 92695 4300 30,00 - zakup usług pozostałych; FS WYSZOGÓRA    
     
§4. Zmienia się załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.    
     
§5. Po zmianach dokonanych w §1-3 nin. uchwały plan budżetu zamyka się dochodami w kwocie 40.385.908,59 PLN, natomiast wydatkami w kwocie 42.627.807,50 PLN. Powstaje deficyt budżetu, który wynosi 2.241.898,91 PLN.    
     
§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.    
     
§7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.    
     
  Przewodniczący Rady    
     
Piotr Jasina         

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 16-09-2014 14:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-09-2014
Ostatnia aktualizacja: - 16-09-2014 14:44