Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XL / 371 / 14 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2014 - 2025 2014-09-16 14:50
dokument Uchwała Nr XL / 370 / 14 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 maja 2014 r.w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Remont nawierzchni utwardzonych na terenie cmentarza komunalnego w Płotach" 2014-09-16 14:48
dokument Uchwała Nr XL / 369 / 14 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Stworzenie selektywnego systemu zbiórki odpadów poprzez zakup pojemników dla Miasta i Gminy Płoty" 2014-09-16 14:47
dokument Uchwała Nr XL / 368 / 14 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: udzielenia z budżetu gminy Płoty dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława Kostki w Wyszoborze 2014-09-16 14:46
dokument Uchwała Nr XL / 367 / 14 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2014-09-16 14:44
dokument Uchwała Nr XL/ 366/2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiacej własność Gminy Płoty w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-09-16 14:11
dokument Uchwała Nr XL/ 365 /2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: ustanowienia na czas nieokreślony służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomość położoną w obrębie 3 m. Płoty, stanowiącą własność Gminy Płoty. 2014-09-16 14:09
dokument Uchwała Nr XL/364/2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: nieodpłatnego użyczenia na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Płoty na rzecz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Płoty. 2014-09-16 14:07
dokument Uchwała Nr XL/ 363/2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: nieodpłatnego użyczenia na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Płoty na rzecz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Płoty. 2014-09-16 14:03
dokument Uchwała Nr XL/ 362/2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: nieodpłatnego użyczenia na okres 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Płoty na rzecz Stowarzyszenia Aktywnosci Lokalnej Słudwia. 2014-09-16 14:01
dokument Uchwała Nr XL/361/2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/278/2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27.06.2013r. dot. uchwalenia "Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Płoty". 2014-09-16 14:00
dokument Uchwała Nr XL/ 360/2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Płoty. 2014-09-16 13:57
dokument Uchwała Nr XL/ 359 /2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Płotów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. 2014-09-16 13:51
dokument Uchwała Nr XL / 358 / 14 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok 2014-09-16 13:49
dokument Uchwała Nr XL / 357 / 14 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok 2014-09-16 13:43