Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument WYBORY BURMISTRZA GMINY PŁOTY PONOWNE GŁOSOWANIE 2014-12-08 09:55
dokument U C H W A Ł A Nr 8/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Płotów w dniu 30 listopada 2014r. 2014-11-25 09:39
dokument Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Płotach 2014-11-20 10:14
dokument Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Gminy Płoty 2014-11-20 10:14
dokument OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Gryficach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu w Gryficach w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-29 09:31
dokument Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 2014-10-24 13:55
dokument OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Płotach z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Gminy Płoty w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-24 13:51
dokument SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 2014-10-23 14:59
dokument OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Płotach z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Płotach w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-23 14:56
dokument Informacja o przyznanych numerach list kandydatów 2014-10-21 13:20
dokument K O M U N I K A T Gminnej Komisji Wyborczej w Płotach z dnia 20 października 2014r w sprawie przeprowadzenia losowania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych. 2014-10-20 15:32
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Płoty z dnia 11 września 2014 roku podział Gminy podział Gminy na obwody głosowania, ich granice i siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia w dniu 16 listopada 2014 roku wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. 2014-10-17 10:03
dokument Serwis Informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej 2014-09-26 09:52
dokument Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-09-26 09:46
dokument Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego 2014-09-26 09:44
dokument Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Płotach 2014-09-26 09:38
dokument SKŁAD GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PŁOTACH 2014-09-26 10:25
dokument Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 2014-09-26 09:33
dokument UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (WRAZ ZE ZGŁOSZENIAMI) 2014-09-11 08:40
dokument Informacje o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych i kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach 2014-09-11 08:38
dokument OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 2 września 2014 r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze 2014-09-09 12:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 64/2014 Burmistrza Płotów z dnia 02 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Płoty miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st.Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-09-04 10:33
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Płotów z dnia 29 sierpnia 2014r o podziale Gminy Płoty na okręgi wyborcze 2014-10-17 09:34
dokument Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-08-27 10:54
dokument Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-08-27 10:54
dokument Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-08-27 10:53