Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

ZARZĄDZENIE NR 23/2014 Burmistrza Płotów z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Płoty miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 23/2014

Burmistrza Płotów

z dnia 22 kwietnia 2014 r.

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Płoty miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - kodeks wyborczy ((Dz. U. z 2011 r. nr 21, poz. 112 z późn. zmianami) zarządzam co następuje:

§1.W związku z zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego wyznacza się na obszarze Gminy Płoty następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 

1.       Słupy ogłoszeniowe przy ulicach.

- ul. Dworcowej

- ul. I Armii Wojska Polskiego – przy Parku Miejskim

- ul. I Armii Wojska Polskiego – za b. restauracją „Słoneczna”

- ul. Jedności Narodowej – skrzyżowanie z ul. Słoneczną.

 

2.       Tablice ogłoszeń w poszczególnych sołectwach

3.       Dla urzędowych obwieszczeń wyborczych – tablice informacyjne

- w Urzędzie Miejskim Pl. Konstytucji 3 Maja 1

- przy ul. Jedności Narodowej (obok budynku Urzędu Miejskiego)

- witryna Apteki Rodzinnej – przy ul. Jedności Narodowej 19

 §2. Zarządzenie podlega publikacji w BIP i rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i na tablicy ogłoszeń przy ul. Jedności Narodowej.

 §3. Wykonanie zarządzenia powierza się urzędnikowi wyborczemu.

 §4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marian Maliński

 

U W A G A – wyciąg z ustawy – Kodeks Wyborczy

 

Art. 110

§1. Na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.

§2.  Przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe. Przepis art. 109 stosuje się odpowiednio.

§3. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

§4. (utracił moc)

§5. Policja lub straż gminna jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

§6. Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.

§7. Burmistrz postanawia o usunięciu plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych nieusuniętych przez obowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie, o którym mowa w § 6. Koszt usunięcia ponoszą obowiązani. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 23-04-2014 12:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-04-2014
Ostatnia aktualizacja: - 23-04-2014 12:40