Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XXXIX / 352 / 14 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie: udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji celowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach, na dofinansowanie remontu pomieszczeń

Uchwała Nr XXXIX / 352 / 14

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 28 marca 2014 r.

 

w sprawie: udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji celowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach, na dofinansowanie remontu pomieszczeń

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. osamorządzie gminnym, (tj.: Dz. U.
z 2013 r. poz. 594; zmiany: poz. 645 i poz.1318) w związku z art. 216 ust. 2 pkt. 1 i art. 221 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z 2013 r. poz. 885; zmiany: Dz. U. poz. 938 i poz. 1646) 

 

 

Rada Miejskauchwala, co następuje:

 

§1.Udziela się z budżetu gminy Płoty dotacji celowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury wPłotach z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w wysokości 15.000,00 PLN
(sł. piętnaście tysięcy złotych brutto).

§2.Szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia dotacji oraz zasady jej zwrotu określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Płoty, a Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury w Płotach.

§3. Upoważnia się Burmistrza Płotów do zawarcia stosownej umowy.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                          Przewodniczący Rady

                        Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 15-04-2014 14:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-04-2014
Ostatnia aktualizacja: - 15-04-2014 14:14