Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XXXIX/ 341/2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze bezprzetargowej.

Uchwała Nr XXXIX/ 341/2014
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie: sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318) oraz § 2 pkt 2 uchwały Nr XXVIII/301/09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 maja 2009 r. w spr. okreśłenia zasad prywatyzacji nieruchomości komunalnych na terenie Gminy Płoty (Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 24.07.2009 r. Nr 52, poz. 1371) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1.  Wyraża się zgodę na bezprzetargowe zbycie na rzecz Pana Wacława Wronowskiego, nw. nieruchomości:

- działka nr 199/3 o pow. 0,09 ha, zabudowana, położona w m. Czarne 5, obręb Czarne, gm. Płoty

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 3.  Położenie ww. nieruchomości okreśła załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Przewodniczący Rady


Piotr Jasina


 

Uzasadnienie

              Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej zabudowanej budynkami, działki nr 199/3 o pow. 0,09 ha, położona w m. Czarne 5, obręb Czarne, gm. Płoty na rzecz najemcy, tj. Pana Wacława Wronowskiego.

              Zgodnie z art. 2 pkt 2 Uchwały Nr XXVIII/301/09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 maja 2009 r. w spr. określenia zasad prywatyzacji nieruchomości komunalnych położónych na terenie Gminy Płoty „Budynki... będące przedmiotem najmu lub dzierżawy na czas nieokreśłony, mogą byc sprzedawane najemcom lub dzierżawcom w trybie bezprzetargowym na wniosek przez nich złożóny, po podjęciu stosownej Uchwały przez Radę Miejską. W przedmiotowym przypadku Pan Wacław Wronowski w dniu 17.02.2009 r. podpisał umowę najmu na ww. nieruchomość na czas nieokreśłony.

              W zwiazku z powyższym zasadne jest podjecie uchwały w przedmiocie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Pana Wacława Wronowskiego, zabudowanej działki nr 199/3, położónej w m. Czarne 5, obręb Czarne, gm. Ploty.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 15-04-2014 13:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-04-2014
Ostatnia aktualizacja: - 15-04-2014 13:49