Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Płoty za 2013 rok

Budżet na rok 2013 przyjęty został dnia 28 grudnia 2012 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/223/12 na ogólną kwotę:

-       po stronie dochodów        -           35 116 556, 86 zł,

-       po stronie wydatków          -           34 458 625, 55 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany planu budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Gminy. Dotyczyły one zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych z tytułu subwencji, dotacji oraz ponadplanowych dochodów. Zmiany wynikały z konieczności wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy.

Po uwzględnieniu tych zmian plan budżetu na 31 grudnia 2013 r. wynosi:

-       plan dochodów budżetowych                       -         31 293 560, 83 zł,

-       wykonanie dochodów budżetowych            -         31 037 324, 39 zł, co stanowi 99, 18 % planu,

natomiast:

-       plan wydatków budżetowych                         -          34 067 361, 13 zł,

-       wykonanie wydatków budżetowych              -          30 727 276, 21 zł, co stanowi 90, 20 % planu.

Na realizację zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe) wydatkowano 4 823 204, 02, co stanowi 14, 16 % wszystkich wydatków. Na realizację zadań bieżących wydatkowano  25 904 072, 19, co stanowi 76, 04 % ogólnego wykonania wydatków budżetowych, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 11 229 727, 97 zł, co stanowi 43, 35 % wydatków bieżących.

Z budżetu przekazano dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, pn.:

-     Miejsko -Gminny Ośrodek kultury w Płotach w wysokości 280 000, 00 zł, plan - 280 000, 00 zł, co stanowi 100, 00 %;

-     Biblioteka Gminy i Miasta w Płotach w wysokości 214 570, 00 zł, plan – 214 570, 00 zł, co stanowi 100, 00 %;

Oprócz dotacji podmiotowych przekazano dotacje celowe dla:

-     Powiatu Gryfickiego na marketing i promocję gm. Płoty na ogólną kwotę 15 000, 00 zł, plan – 15 000, 00 zł, co stanowi 100, 00 %;

-     dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole prywatne „Cool – Kids” w Gryficach) na ogólną kwotę 6 639, 60 zł, plan– 14 982, 00 zł, co stanowi 44, 32 %;

Ponadto z budżetu gminy przekazano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, tj.:

-     Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Gryficach na dowóz uczniów niepełnosprawnych z gminy Płoty do ośrodka na ogólną kwotę 24 000, 00 zł, plan - 24 000, 00 zł, co stanowi 100, 00 %;

-     prace konserwatorskie wykonywane na obiektach zabytkowych w gminie Płoty na ogólną kwotę 30 000, 00 zł, plan - 40 000, 00 zł, co stanowi 75, 00 %;

-     klubów sportowych działających na terenie gminy na ich bieżącą działalnośćw ogólnej kwocie 277 000, 00 zł, plan - 284 500, 00, co stanowi 97, 37 %.

W ramach Funduszu Sołeckiego działającego w gminie wydatkowano kwotę w wysokości 233 622, 04 zł, na planowane 235 045, 00 zł, tj. 99, 40 %.

Stan zadłużenia na 31 grudnia 2013 roku wynosi 14 153 655, 62 zł, co stanowi 45, 60 % wykonanych dochodów. Na zadłużenie składają się pożyczki, kredyty i obligacje. W ciągu roku spłacono kredyty i pożyczki na kwotę 5 043 125, 65 plus odsetki w wysokości 580 927, 21 zł, tj. razem 5 624 052, 86 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. stan zobowiązań wymagalnych wynosi 50 461, 77 zł (dotyczy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach).

Należności jednostek budżetowych za  2013 r. wynoszą 7 044 676, 63 zł, w tym:

-       należności wymagalne - 3 016 379, 27 zł,

-       środki na rachunkach bankowych - 3 587 887, 91 zł,

-       pozostałe należności - 440 409, 45 zł.

Rozliczenie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych wskazuje, że zostały wypracowane wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającym z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytówi pożyczek w wysokości 310 048, 18 zł.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Janowski 21-03-2014 11:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Janowski 21-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Marcin Janowski 23-04-2014 12:18