Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Burmistrz Płotów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach

Burmistrz Płotów

ogłasza konkurs

na stanowisko dyrektora

Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach

 

Główne obowiązki:

-          pełnienie funkcji dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach

Wykształcenie: wyższe magisterskie

Wymagania konieczne:

 • 3-letni staż pracy,
 • cechy osobowe i umiejętności pozwalające na kierowanie zespołem ludzi,
 • umiejętności gospodarowania środkami finansowymi w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie jednostki ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych i prawa zamówień publicznych,
 • wiedza z zakresu prawa pracy,
 • nie karany prawomocnym wyrokiem sądu.

Wymagania pożądane:

 • kwalifikacje w zakresie zarządzania,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • komunikatywność,
 • wiedza i doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych pozabudżetowych na działalność kulturalną,
 • doświadczenie w pracy kulturalno-oświatowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • pisemna koncepcja pracy na stanowisku dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury,
 • zgłoszenie do konkursu z podaniem adresu do korespondencji i wskazaniem numeru telefonu,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu studiów wyższych,
 • oświadczenie o niekaralności i korzystaniu w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
 • zaświadczenie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do ubiegania się
  o stanowisko kierownicze, wystawione przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed ogłoszeniem konkursu,
 • oświadczenie wyrażające zgodę kandydata na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź
  o zaprzestaniu prowadzenia z chwilą zatrudnienia.

Kopie innych dokumentów:

 • kopie świadectw pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

 

Dokumenty należy złożyć do: 12.10. 2009 r.

Oferty z dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach” na adres: Urząd Miejski w Płotach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1.

Inne informacje:

Oferty odrzucone zostaną zwrócone zainteresowanym na ich prośbę.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie urzędu pokój nr 12 lub pod nr tel.0913851415 .

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Płotów.

O terminie i miejscu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

                                                                                             

                                                                                              Burmistrz Płotów     

     mgr inż. Marian Maliński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 09-09-2009 13:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 09-09-2009 13:41