Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXIX / 355 / 14 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie:zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2014 - 2025 2014-04-15 14:21
dokument Uchwała Nr XXXIX / 354 / 14 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2014-04-15 14:19
dokument Uchwała Nr XXXIX / 353 / 14 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Płoty środków stanowiących fundusz sołecki 2014-04-15 14:14
dokument Uchwała Nr XXXIX / 352 / 14 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie: udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji celowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach, na dofinansowanie remontu pomieszczeń 2014-04-15 14:14
dokument UCHWAŁA Nr XXXIX/351/2014 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Płotach 2014-04-15 14:13
dokument Uchwała Nr XXXIX/350/2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania 2014-04-15 14:00
dokument Uchwała Nr XXXIX/ 349/2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie: przejęcia od Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie prawa użytkowania wieczystego dz. nr 196/18, położonej w obrębie 1 miasta Płoty. 2014-04-15 13:57
dokument Uchwała Nr XXXIX/ 348/2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności. 2014-04-15 13:55
dokument Uchwała Nr XXXIX/ 347/2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie: kupna na rzecz Gminy Płoty prawa użytkowania wiieczystego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr. ewidencyjnym 196/8 o pow. 0,0349 ha, położónej w obrębie 1 m. Płoty. 2014-04-15 13:54
dokument Uchwała Nr XXXIX/ 346/2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie: kupna na rzecz Gminy Płoty prawa użytkowania wieczystego, nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr. ewidencyjnym 196/9 o pow. 0,0907 ha, położonej w obrębie 1 miasta Płoty. 2014-04-15 13:54
dokument Uchwała Nr XXXIX/345/2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie: kupna na rzecz Gminy Płoty prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr. ewidencyjnym 121/10 o pow. 0,1447 ha, położonej w obrębie Mechowo, gm. Płoty. 2014-04-15 13:53
dokument Uchwała Nr XXXIX/ 344/2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie: kupna na rzecz Gminy Płoty prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr. ewidencyjnym 121/7 o pow. 0,2980 ha, położonej w obrębie Mechowo, gm. Płoty. 2014-04-15 13:52
dokument Uchwała Nr XXXIX/ 343/2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości stanowiacej własność Skarbu Państwa. 2014-04-15 13:51
dokument Uchwała Nr XXXIX/ 342/2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie: przejecia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. 2014-04-15 13:50
dokument Uchwała Nr XXXIX/ 341/2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze bezprzetargowej. 2014-04-15 13:49
dokument KotwicaUchwała Nr XXXIX/340/2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2014-04-15 13:47
dokument Uchwała Nr XXXIX/339/2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoty. 2014-04-15 13:46
dokument Uchwała Nr XXXIX/338/2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie: Stwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Płoty na okres od dnia 01.05.2014r. do dnia 30.04.2015r. 2014-04-15 13:42
dokument Uchwała Nr XXXIX / 337 / 2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Płotowski Park Przemysłowy w Lisowie" 2014-04-15 13:15
dokument Uchwała Nr XXXIX / 336 / 2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gmina Płoty 2014-04-15 11:22
dokument I N F O R M A C J A 2014-03-17 14:10