Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XXXVIII / 332 / 2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.

Uchwała Nr XXXVIII/332 /2014

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 31 stycznia 2014 r.

 

w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 zm. poz. 645 i poz. 1318), art. 8 ust. 2, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182 zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 509, Dz. U. z 2011 r. Nr 81, poz. 440) Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

 

 

§ 1. Podwyższa się kryterium dochodowe do wysokości 150% kryterium ustawowego dla osób samotnie gospodarujących oraz dla osób w rodzinie, uprawniające osoby i rodziny do uzyskania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania„ na lata 2014 – 2020.

 

§ 2. Do wysokości 150% kryterium dochodowego nie żąda się zwrotu wydatków dokonanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 za udzielone świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności, za udzielony posiłek, za udzielone świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVII/332/2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

 

 § 5.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 2 stycznia 2014r.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 28-02-2014 11:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 28-02-2014 11:59