Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XXXVIII / 331 / 2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/393/2010 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Płoty

Uchwała Nr XXXVIII/331/2014
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 31 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLI/393/2010 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Płoty

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1.  W uchwale Nr XLI/393/2010 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Płoty wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 pkt 2 lit. a przyjmuje następujące brzmienie:

odpłatnie udostępniane;

2) § 2 pkt 6 lit e przyjmuje następujące brzmienie:

zawieranie umów na udostępnienie świetlicy. Opłatę, o której mowa w § 3 pkt. 4 uiszcza się w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu przed zawarciem umowy.;

3) Nazwa Rozdziału III przyjmuje następujące brzmienie:

UDOSTĘPNIANIE ŚWIETLIC;

4) § 3 ust. 1 przyjmuje następujące brzmienie:

Z zastrzeżeniem § 2 pkt. 2, udostępnienie świetlicy odbywa się odpłatnie, zgodnie pkt. 4 niniejszego paragrafu.;

5) § 3 pkt. 4 przyjmuje następujące brzmienie:

Przy każdorazowym przekazaniu świetlicy (udostępnienie odpłatne lub nieodpłatne), gospodarz obiektu wraz z osobą, na rzecz której następuje przekazanie (Organizatorem) sprawdzają stan pomieszczeń, urządzeń oraz wyposażenia. Strony podpisują stosowny protokół. Czynność ta zostaje powtórzona przy oddawaniu obiektu. Z tytułu przeprowadzenia obydwu powyższych czynności pobiera się od Organizatora zryczałtowaną opłatę administracyjną w wysokości 100,00 zł. Udostępnienie świetlicy odbywać się będzie na czas nie dłuższy niż 1 doba..

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopmorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2014 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady


Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 28-02-2014 11:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-02-2014
Ostatnia aktualizacja: - 28-02-2014 11:56