Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXVIII / 334 / 2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy. 2014-02-28 12:01
dokument Uchwała Nr XXXVIII / 333 / 2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jarzysław/Gościejewo" 2014-02-28 11:59
dokument Uchwała Nr XXXVIII / 332 / 2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020. 2014-02-28 11:59
dokument Uchwała Nr XXXVIII / 331 / 2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/393/2010 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Płoty 2014-02-28 11:56
dokument Uchwała Nr XXXVIII / 330 / 2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/137/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14.03.2008 r. w sprawie ustalenia zasad oraz stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących mienie gminy. 2014-02-28 11:55
dokument UCHWAŁA Nr XXXVIII / 329 / 2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014. 2014-02-28 11:53
dokument Uchwała Nr XXXVIII / 328 / 2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2014-02-28 11:51
dokument Uchwała Nr XXXVIII / 327 / 2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2014-02-28 11:50
dokument Uchwała Nr XXXVIII / 326 / 2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Płotach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2014-02-28 11:41
dokument UCHWAŁA Nr XXXVIII / 325 / 2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie: planu pracy Rady Miejskiej w Płotach na rok 2014. 2014-02-28 11:41
dokument UCHWAŁA Nr XXXVIII / 324 / 2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie : uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r. 2014-02-28 11:40
dokument I N F O R M A C J A 2014-01-24 13:06