Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XXXIII/327/09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania, pn: ?Budowa regionalnego ośrodka sportowo - rekreacyjnego w Płotach - Etap II - Zadanie 1 - Budowa boiska treningowego do piłki nożnej?

Uchwała Nr XXXIII/327/09

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 28 sierpnia 2009 r.


w sprawie: zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania, pn: „Budowa regionalnego ośrodka sportowo - rekreacyjnego w Płotach - Etap II - Zadanie 1 - Budowa boiska treningowego do piłki nożnej”


Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9, lit. c i art. 58, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) w związku z: art. 82, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 oraz Nr 79, poz. 666)


Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:


§ 1

Postanawia się zaciągnąć kredyt bankowy, na warunkach preferencyjnych, w trybie przetargu nieograniczonego w wysokości 1 300 000, 00 zł (sł.: jeden milion trzysta tysięcy 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.:

Budowa regionalnego ośrodka sportowo - rekreacyjnego w Płotach - Etap II - Zadanie 1 - Budowa boiska treningowego do piłki nożnej”.


§2.

Spłata kredytu nastąpi z dochodów budżetu gminy.


§3.

Zabezpieczenie kredytu, określonego w §1, nastąpi w formie weksla własnego
„in blanco”.


§4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Piotr Jasina       

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 08-09-2009 13:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-09-2009
Ostatnia aktualizacja: - 08-09-2009 13:32