Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XXXVI / 319 / 2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XXXVI / 319 / 2013

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 30 grudnia 2013 r.

 

w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,                     terminu oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków                     komunikacji elektronicznej przez właściciela nieruchomości

 

            Na podstawie art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399, zm. poz. 1593), Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

§ 1      Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi             składanej przez właściciela nieruchomości, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej             uchwały.

            Jednocześnie określa się wzory:

            -informacji o nieruchomościach zamieszkałych, stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej                 uchwały,

            -informacji o nieruchomościach niezamieszkałych, stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszej               uchwały.    

 

§ 2      Deklarację, o której mowa w § 1, składa się:

            1.  W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca                  lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

            2.  W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za                  gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów                         komunalnych powstających na danej nieruchomości, w terminie 14 dni od dnia,

            w którym nastąpiła.

 

§ 3      1.  Deklaracje w formie papierowej należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Płotach.

            2.  Deklaracje składane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, należy                        składać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, które muszą być podpisane                            bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego                    certyfikatu.

 

§ 4      Traci moc uchwała Nr XXIII/217/2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 listopada 2012 r.     w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi     składanej przez właściciela nieruchomości.

 

§ 5      Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§ 6      Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 21-01-2014 12:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-01-2014
Ostatnia aktualizacja: - 21-01-2014 12:30