Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwala Nr XXXVI/321/2013 Rady Miejskiej w Plotach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/137/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14.03.2008 r. w sprawie ustalenia zasad oraz stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących mienie gminy. 2014-01-21 12:31
dokument UCHWAŁA Nr XXXVI / 320 / 2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gryficach dla spraw rodzinnych w wyborach uzupełniających na kadencję 2012 ? 2015 . 2014-01-21 12:31
dokument Uchwała Nr XXXVI / 319 / 2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez właściciela nieruchomości 2014-01-21 12:30
dokument Uchwała Nr XXXVI / 318 / 13 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie:zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2013 - 2025 2014-01-21 12:25
dokument Uchwała Nr XXXVI / 317 / 2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2014-01-21 12:24
dokument UCHWAŁA Nr XXXVI/ 316 /2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie:nieodpłatnego użyczenia na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Płoty na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. 2014-01-21 11:41
dokument U C H W A Ł A Nr XXXVI/315/2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014. 2014-01-21 11:40
dokument Uchwała Nr XXXVI / 314 / 2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie:uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2014 - 2025 2014-01-21 11:39
dokument Uchwała Nr XXXVI / 313 / 2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie:uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2014 2014-01-21 11:37