Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 89/2014 Burmistrza Płotów z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie: pełnomocnictwa dla kierownika gminnej jednostki organizacyjnej 2016-08-18 11:10
dokument Zarządzenie nr 88/2014 Burmistrza Płotów z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2016-06-29 13:25
dokument Zarządzenie nr 87A/2014 Burmistrza Płotów z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. ,,Dostawa i montaż 31 ulicznych lamp solarnych na terenie miejscowości wiejskich w Gminie Płoty" w ramach działamia 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 - 2013 2016-06-29 13:26
dokument ZARZĄDZENIE Nr 87/2014 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2014 r. w drodze zlecenia. 2014-12-23 09:48
dokument Zarządzenie nr 86/2014 Burmistrza Płotów z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2016-06-29 13:03
dokument ZARZĄDZENIE Nr 84/2014 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. ?Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Płoty do Ośrodka Rehabilitacyjno ? Edukacyjno- Wychowawczego w Gryficach przy ul. 3 Maja 4. 2014-12-17 14:32
dokument Zarządzenie Nr 83/2014 Burmistrza Płotów z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu PUN/5/2014 nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-12-17 10:55
dokument Zarządzenie Nr 82/2014 Burmistrza Płotów z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu BP/7/2014 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2014-12-17 10:55
dokument Zarządzenie Nr 81/2014 Burmistrza Płotów z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. 2014-12-10 12:47
dokument Zarządzenie Nr 80/2014 Burmistrza Płotów z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu DZ/5/2014 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2014-12-10 12:18
dokument Zarządzenie Nr 79/2014 Burmistrza Płotów z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu BP/6/2014 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2014-12-10 12:06
dokument Zarządzenie nr 78/2014 Burmistrza Płotów z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2016-06-29 12:59
dokument ZARZĄDZENIE Nr 78 D/2014 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 08.12.2014 r. w sprawie: upoważnienia Z-cy Burmistrza do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Płotów. 2016-04-15 12:15
dokument ZARZĄDZENIE Nr 78 C/2014 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 08.12.2014 r. w sprawie: upoważnienia dla Zastępcy Burmistrza w Płotach 2016-04-15 12:13
dokument ZARZĄDZENIE Nr 78 A/2014 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 08.12.2014 r. w sprawie: upoważnienia dla Zastępcy Burmistrza w Płotach 2016-04-15 12:14
dokument ZARZĄDZENIE Nr 78 B/2014 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 08.12.2014 r. w sprawie: upoważnienia dla Zastępcy Burmistrza w Płotach 2016-04-15 12:05
dokument Zarządzenie nr 77/2014 Burmistrza Płotów z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie: przekazania jednostkom organizacyjnym gminy informacji niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych 2016-06-29 12:58
dokument Zarządzenie nr 76/2014 Burmistrza Płotów z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2016-06-29 12:55
dokument Zarządzenie nr 74/2014 Burmistrza Płotów z dnia 31 października 2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2016-08-18 10:44
dokument Zarządzenie nr 73A/2014 Burmistrza Płotów z dnia 24 października 2014r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. ,,Fitness pod chmurką - zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Płotach" współfinansowanej w zakresie małych projektów w ramach działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013 ze Srodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 2016-06-29 11:36
dokument Zarządzenie nr 73/2014 Burmistrza Płotów z dnia 24 października 2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2016-06-29 11:29
dokument Zarządzenie nr 72/2014 Burmistrza Płotów z dnia 20 października 2014r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji 2016-06-29 11:28
dokument Zarządzenie Nr 71/2014 Burmistrza Płotów z dnia 15 października 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. 2014-10-17 09:58
dokument Zarządzenie nr 70/2014 Burmistrza Płotów z dnia 30 września 2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2016-08-18 10:41
dokument Zarządzenie nr 69/2014 Burmistrza Płotów z dnia 22 września 2014r. w sprawie: ustanowienia urzędnika wyborczego oraz powołania zespołu do spraw organizacji wyborów do Rady Miejskiej oraz wyborów Burmistrza na terenie Gminy Płoty 2016-06-29 11:25
dokument Zarządzenie Nr 68/2014 Burmistrza Płotów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. 2014-09-22 13:22
dokument Zarządzenie nr 67a/2014 Burmistrza Płotów z dnia 12 września 2014r. w sprawie: powołania Płotowskiej Rady Sportu 2016-06-29 11:21
dokument Zarządzenie nr 67/2014 Burmistrza Płotów z dnia 10 września 2014r. w sprawie: powołania gminnego pełnomocnika d/s obsługi informatycznej wyborów 2016-06-29 11:19
dokument Zarządzenie nr 66/2014 Burmistrza Płotów z dnia 10 września 2014r. w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku dla celów głosowania korespondencyjnego 2016-06-29 11:17
dokument Zarządzenie Nr 65/2014 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. 2014-09-10 09:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 64/2014 Burmistrza Płotów z dnia 02 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Płoty miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st.Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-09-04 10:34
dokument Zarządzenie nr 63A/2014 Burmistrza Płotów z dnia 1 września 2014r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowoćci dotyczących projektu pn. ,,Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wyszoborze" współfinansowanej w zakresie małych projektów w ramach działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 2016-06-29 11:10
dokument ZARZĄDZENIE Nr 63 / 14 Burmistrza Płotów z dnia 1 września 2014 r. w sprawie: określenia założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Płoty na 2015 rok oraz do wieloletniej prognozy finansowej 2014-09-19 11:24
dokument Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrza Płotów z dnia 01 września 2014 r. w sprawie wykazu DZ/4/2014 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2014-09-01 14:08
dokument Zarządzenie Nr 61/2014 Burmistrza Płotów z dnia 01 września 2014 r. w sprawie wykazu PUN/4/2014 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-09-01 14:26
dokument Zarządzenie Nr 60/2014 Burmistrza Płotów z dnia 01 września 2014 r. w sprawie wykazu BP/5/2014 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2014-09-01 14:22
dokument Zarządzenie nr 59/A/2014 Burmistrza Płotów z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2016-08-18 10:35
dokument Zarządzenie nr 59/2014 Burmistrza Płotów z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2016-06-29 11:03
dokument Zarządzenie nr 58/2014 Burmistrza Płotów z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie: powołania komisji przetargowej 2016-06-29 11:02
dokument Zarządzenie nr 57/2014 Burmistrza Płotów z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie: powołania komisji przetargowej 2016-06-29 11:01
dokument Zarządzenie nr 56A/2014 Burmistrza Płotów z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. ,,Stworzenie miejsca rekreacji poprzez budowę placu zabaw przy ul. Marii Curie - Skłodowskiej w Płotach" współfinansowanego w ramach działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013 w zakresie małych projektów 2016-06-29 10:57
dokument Zarządzenie nr 56/2014 Burmistrza Płotów z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie: powołania komisji przetargowej 2016-06-29 10:48
dokument Zarządzenie nr 55/2014 Burmistrza Płotów z dnia 7 sirepnia 2014r. w sprawie: powołania komisji przetargowej 2016-06-29 10:45
dokument Zarządzenie nr 54/14 Burmistrza Płotów z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie: weryfikacji wysokości środków funduszu sołeckiego na 2014r. przypadających na poszczególne sołectwa 2016-08-18 10:31
dokument Zarządzenie nr 53/2014 Burmistrza Płotów z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Płoty za I półrocze 2014 roku 2016-06-29 10:29
dokument Zarządzenie nr 52/2014 Burmistrza Płotów z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2016-06-29 10:27
dokument Zarządzenie nr 51/2014 Burmistrza Płotów z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2016-06-29 10:25
dokument Zarządzenie nr 50/2014 Burmistrza Płotów z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2016-06-29 10:22
dokument Zarządzenie nr 49/2014 Burmistrza Płotów z dnia 1 sierpnia 2014r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Płotach i powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 2016-06-29 10:16
dokument Zarządzenie nr 48B/2014 Burmistrza Płotów z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie: powołania komisji przetargowej 2016-06-29 10:13
dokument Zarządzenie nr 48A/2014 Burmistrza Płotów z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie: powołania biegłego 2016-06-29 10:12
dokument Zarządzenie nr 48/2014 Burmistrza Płotów z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej 2016-06-29 10:11
dokument Zarządzenie nr 47/2014 Burmistrza Płotów z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej 2016-06-29 10:09
dokument Zarządzenie nr 46/2014 Burmistrza Płotów z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej 2016-06-29 10:07
dokument Zarządzenie nr 45/14 Burmistrza Płotów z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie: określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2014r. przypadających na poszczególne sołectwa 2016-06-29 09:59
dokument Zarządzenie nr 44a/2014 Burmistrza Płotów z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie: upoważnienia dla Pani Magdaleny Walukiewicz - kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Płotach do prowadzenia postępowań w sprawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zwanego dalej ,,programem" 2016-06-29 09:57
dokument Zarządzenie Nr 44/2014 Burmistrza Płotów z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie wykazu DZ/3/2014 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2014-07-22 12:01
dokument Zarządzenie Nr 43/2014 Burmistrza Płotów z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie wykazu PUN/3/2014 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-07-22 11:59
dokument Zarządzenie Nr 42/2014 Burmistrza Płotów z dnia 22 lipca2014 r. w sprawie wykazu BP/4/2014 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2014-07-22 11:56
dokument Zarządzenie nr 41A/2014 Burmistrza Płotów z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. ,,Remont nawierzchni utwardzonych na terenie cmentarza komunalnego w Płotach" współfinansowanego w ramach działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach ,,Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 - 2013 2016-06-29 09:53
dokument Zarządzenie Nr 41/2014 Burmistrza Płotów z dnia 03 lipca2014 r. w sprawie wykazu BP/3/2014 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2014-07-03 13:19
dokument Zarządzenie nr 40a/2014 Burmistrza Płotów z dnia 30.06.2014r. w sprawie: upoważnienia Pani Magdaleny Walukiewicz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Płotach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych 2016-08-18 10:21
dokument Zarządzenie nr 40/2014 Burmistrza Płotów z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2016-06-29 09:02
dokument Zarządzenie nr 39/2014 Burmistrza Płotów z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie: powołania komisji przetargowej 2016-06-29 09:00
dokument Zarządzenie nr 38/2014 Burmistrza Płotów z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie: powołania biegłego 2016-06-29 08:58
dokument Zarządzenie nr 37/2014 Burmistrza Płotów z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie: powołania komisji przetargowej 2016-06-28 12:48
dokument Zarządzenie Nr 36/2014 Burmistrza Płotów z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. 2014-06-25 12:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 35/2014 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wicimicach z siedzibą w Modlimowie 2014-07-02 09:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 34/2014 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Płotach 2014-07-02 09:23
dokument Zarządzenie nr 33/2014 Burmistrza Płotów z dnia 06.06.2014r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 21/2003 Burmistrza Płotów z dnia 22 kwietnia 2003r. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Płotach 2016-06-28 12:46
dokument ZARZĄDZENIE Nr 32 / 2014 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 03.06.2014 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święta przypadające w soboty. 2014-06-06 13:39
dokument Zarządzenie nr 31a/2014 Burmistrza Płotów z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych 2016-06-28 11:20
dokument Zarządzenie nr 31/2014 Burmistrza Płotów z dnia 30 maja 2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2016-06-28 11:14
dokument Zarządzenie nr 30/2014 Burmistrza Płotów z dnia 23 maja 2014r. w sprawie: upoważnienia dla Pani Magdaleny Walukiewicz - kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Płotach do prowadzenia postępowań w sprawie zasiłku dla opiekunów 2016-06-28 11:10
dokument Zarządzenie nr 29/2014 Burmistrza Płotów z dnia 23 maja 2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2016-06-28 11:03
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2014 Burmistrza Płotów z dnia 16 maja 2014r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. 2014-05-16 12:35
dokument Zarządzenie nr 27/14 Burmistrza Płotów z dnia 8 maja 2014r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania finansowego budżetu Gminy Płoty za 2013 rok 2016-06-28 11:01
dokument Zarządzenie nr 26a/14 Burmistrza Płotów z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie: określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego 2016-06-28 10:57
dokument Z a r z ą d z e n i e Nr 26 /2014 Burmistrza Płotów z dnia 05 maja 2014r w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych. 2014-05-06 15:19
dokument Zarządzenie nr 25A/2014 Burmistrza Płotów z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2016-06-28 10:55
dokument Zarządzenie Nr 25/2014 Burmistrza Miasta Płoty z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2014-05-08 09:39
dokument Z a r z ą d z e n i e Nr 24/2014 Burmistrza Płotów z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego dla celów głosowania korespondencyjnego. 2014-04-25 15:18
dokument Zarządzenie nr 23A/2014 Burmistrza Płotów z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie: upoważnienia do przeprowadzenia kontroli stosowania procedur kontroli zarządczej za 2013r. 2016-06-28 10:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 23/2014 Burmistrza Płotów z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Płoty miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-04-23 12:36
dokument Zarządzenie Nr 22/2014 Burmistrza Miasta Płoty z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie Wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro 2014-05-08 09:44
dokument Zarządzenie nr 21/2014 Burmistrza Płotów z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu DZ/2/2014 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2014-04-15 10:45
dokument Zarządzenie Nr 20/2014 Burmistrza Płotów z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu BP/2/2014 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2014-04-15 10:41
dokument Zarządzenie Nr 19/2014 r. Burmistrza Płotów z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu nr PUN/2/2014 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2014-04-15 10:39
dokument Zarządzenie nr 18/2014 Burmistrza Płotów z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie: powołania biegłego 2016-06-28 10:45
dokument Zarządzenie nr 17/2014 Burmistrza Płotów z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie: powołania komisji przetargowej 2016-06-28 10:40
dokument Zarządzenie nr 16/2014 Burmistrza Płotów z dnia 31 marca 2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2016-06-28 10:36
dokument Zarządzenie Nr 15/2014 z dnia 18 marca 2014 r. w spr. nadania numeracji porządkowej. 2014-03-18 12:15
dokument Zarządzenie Nr 13/2014 Burmistrza Płotów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu 2014-03-12 13:55
dokument Zarządzenie Nr 12/2014 Burmistrza Płotów z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. 2014-03-04 12:35
dokument Zarządzenie nr 11/2014 Burmistrza Płotów z dnia 4 marca 2014 r. w spr. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-03-04 12:36
dokument Zarządzenie nr 10/2014 Burmistrza Płotów z dnia 4 marca 2014 r. w spr. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2014-04-23 13:55
dokument Zarządzenie nr 9/2014 Burmistrza Płotów z dnia 4 marca 2014 r. w spr. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2014-03-04 12:36
dokument Zarządzenie nr 8/A/2014 Burmistrza Płotów z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2016-06-28 10:31
dokument Zarządzenie nr 8/2014 Burmistrza Płotów z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie: szkolenia obronnego 2016-06-28 10:25
dokument Zarządzenie Nr 7/2014 Burmistrza Płotów z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie: wysokości stawek czynszu z tytułu dzierżawy i najmu gruntów na okres do 3 lat, stanowiacych własność Gminy Płoty. 2014-02-13 09:46
dokument Zarządzenie nr 6/A/2014 Burmistrza Płotów z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie: powołania komisji przetargowej 2016-08-18 10:02
dokument Zarządzenie Nr 6/2014 Burmistrza Miasta Płoty z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia w Urzędzie Miejskim w Płotach procedur udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 2014-02-07 11:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 5/2014 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej 2014-01-21 12:08
dokument Zarządzenie nr 04/14 Burmistrza Płotów z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Finansowego dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2014 2016-06-28 10:05
dokument Zarządzenie nr 03/14 Burmistrza Płotów z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie: przekazania jednostkom organizacyjnym gminy informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek 2016-06-28 09:58
dokument Zarządzenie nr 1/2014 Burmistrza Płotów z dnia 02.01.2014 r. w sprawie: poręczenia przez Gminę Płoty zobowiązania z tyt. kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Parafię Rzymskokatolicką p. w. Przemienienia Pańskiego w Płotach 2016-08-18 09:59