Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XXXIII/325/09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie: współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku

Uchwała Nr XXXIII/325/09

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 28 sierpnia 2009 r.


w sprawie: współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku


Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Dz.U.z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz.U z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 oraz Nr 79, poz. 666) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:


§ 1

Postanawia się o współdziałaniu między następującymi jednostkami samorządu terytorialnego: Gminą Płoty oraz Powiatem Gryfickim przy realizacji zadania publicznego w ramach ustanowionego przez Radę Ministrów Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011

  1. Budowa ulicy Parkowej jako realizacja I etapu Programu rozbudowy i modernizacji dróg gminnych w Gminie Płoty.

  2. Modernizacja – przebudowa drogi powiatowej Nr 0140Z odcinek Mechowo do drogi wojewódzkiej nr 108.


§ 2

Udziela się dotacji celowej w roku 2009 w kwocie 50.000 zł Powiatowi Gryfickiemu w ramach pomocy udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych wymienionych w § 1 po 25.000 zł na każdą inwestycję.


§ 3

Szczegółowe warunki określające dofinansowanie zadań o których mowa w § 1 zostaną zawarte w ramach umowy zawartej przez Burmistrza Płotów oraz Zarząd Powiatu Gryfickiego.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 08-09-2009 13:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-09-2009
Ostatnia aktualizacja: - 08-09-2009 13:22