Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XXXV / 312 / 2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr XXXV / 312 / 2013
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 6 grudnia 2013 r.
 
w sprawie: zmian w budżecie gminy
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zmiany Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i poz. 1318)
 
Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:
 
§1. Zwiększa się DOCHODY budżetu gminy o kwotę: 263 422,50 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
758 75801 2920 20 000,00 - subwencje ogólne z budżetu państwa
852 85219 2030 7 365,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. wł. zadań bież. gmin (zw. gm.)
853 85395 2007 92 061,09 - dot.cel.w ramach progr.finans.z udział.śr.europ.oraz śr.o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płat. w ramach bud. śr.europ.
853 85395 2009 7 139,47 - dot.cel.w ramach progr.finans.z udział.śr.europ.oraz śr.o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płat. w ram. bud. śr europ.
900 90002 0830 136 856,94 - wpływy z usług
 
§2. Zmniejsza się DOCHODY budżetu gminy o kwotę: 60 000,00 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
900 90095 6290 60 000,00 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
 
§3. Zmniejsza się WYDATKI budżetu gminy o kwotę: 364 783,62 zł
 
Dział Rozdział § Kwota    
750 75095 4210 350,00 - zakup materiałów i wyposażenia (Fundusz Sołecki Słudwia)
750 75095 4210 350,00 - zakup materiałów i wyposażenia (Fundusz Sołecki Wyszobór)
750 75095 4300 1 000,00 - zakup usług pozostałych (Fundusz Sołecki Wyszogóra)
757 75702 8110 300 000,00 - odsetki od sam. pap. wart. lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek
900 90004 4210 500,00 - zakup materiałów i wyposażenia (Fundusz Sołecki Luciąża)
900 90095 6050 60 000,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
921 92109 4210 500,00 - zakup materiałów i wyposażenia (Fundusz Sołecki Gostyń)
921 92109 4210 2 083,62 - zakup materiałów i wyposażenia (Fundusz Sołecki Wyszobór)
 
§4. Zwiększa się WYDATKI budżetu gminy o kwotę: 568 206,12 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
750 75023 4100 426,00 - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne
750 75023 4170 22 000,00 - wynagrodzenia bezosobowe
750 75023 4210 114 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia
750 75023 4270 3 000,00 - zakup usług remontowych
750 75023 4300 83 297,30 - zakup usług pozostałych
750 75023 4410 3 000,00 - podróże służbowe krajowe
750 75023 4500 4 460,00 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
750 75023 4580 51,00 - pozostałe odsetki
750 75075 4300 20 000,00 - zakup usług pozostałych
750 75095 4210 10 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia
750 75095 4210 1 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia (Fundusz Sołecki Wyszogóra)
750 75095 4300 350,00 - zakup usług pozostałych (Fundusz Sołecki Wyszobór)
750 75095 4300 350,00 - zakup usług pozostałych (Fundusz Sołecki Słudwia)
752 75212 3070 565,70 - wydatki os. niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom
754 75416 4110 2 000,00 - składki na ubezpieczenia społeczne
754 75416 4120 400,00 - składki na Fundusz Pracy
754 75416 4210 1 500,00 - zakup materiałów i wyposażenia
754 75416 4300 1 100,00 - zakup usług pozostałych
754 75416 4410 700,00 - podróże służbowe krajowe
754 75495 4170 2 000,00 - wynagrodzenia bezosobowe
801 80101 4210 20 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia
852 85219 4210 7 365,00 - zakup materiałów i wyposażenia
852 85219 4170 2 000,00 - wynagrodzenia bezosobowe
852 85219 4300 4 000,00 - zakup usług pozostałych
852 85228 4170 3 000,00 - wynagrodzenia bezosobowe
853 85395 4017 5 232,44 - wynagrodzenia osobowe pracowników
853 85395 4019 451,28 - wynagrodzenia osobowe pracowników
853 85395 4117 1 970,85 - składki na ubezpieczenia społeczne
853 85395 4119 169,98 - składki na ubezpieczenia społeczne
853 85395 4127 280,89 - składki na Fundusz Pracy
853 85395 4129 24,23 - składka na Fundusz Pracy
853 85395 4177 50 255,91 - wynagrodzenia bezosobowe
853 85395 4179 4 334,37 - wynagrodzenia bezosobowe
853 85395 4247 24 214,03 - zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek
853 85395 4249 1 287,95 - zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek
853 85395 4307 10 106,97 - zakup usług pozostałych
853 85395 4309 871,66 - zakup usług pozostałych
900 90002 4210 5 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia
900 90002 4300 117 195,34 - zakup usług pozostałych
900 90002 6060 14 661,60 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
900 90004 4300 6 000,00 - zakup usług pozostałych
921 92109 4210 500,00 - zakup materiałów i wyposażenia (Fundusz Sołecki Luciąża)
921 92109 4300 500,00 - zakup usług pozostałych (Fundusz Sołecki Gostyń)
921 92109 4300 2 083,62 - zakup usług pozostałych (Fundusz Sołecki Wyszobór)
926 92695 4170 3 500,00 - wynagrodzenia bezosobowe
926 92695 4260 2 000,00 - zakup energii
926 92695 4260 1 000,00 - zakup energii
926 92695 4300 2 000,00 - zakup usług pozostałych
926 92695 4300 2 000,00 - zakup usług pozostałych
926 92695 4300 6 000,00 - zakup usług pozostałych
 
§5. Zmienia się załączniki Nr 6 do uchwały budżetowej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§6. Po zmianach dokonanych w §1-4 nin. uchwały plan budżetu zamyka się dochodami w kwocie 39.246.690,71 PLN, natomiast wydatkami w kwocie 42.577.014,10 PLN. Deficyt budżetu wynosi 3.330.323,39 PLN.
§7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.
 
§8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 
  Przewodniczący Rady
 
Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 21-12-2013 14:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-12-2013
Ostatnia aktualizacja: - 21-12-2013 14:33