Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XXXIII / 324 / 09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie: wspólnej realizacji z Powiatem Gryfickim zadania w zakresie remontów modernizacyjnych dróg wiejskich w Sołectwach: Natolewice, Wicimice, Wyszobór i Mechowo

Uchwała Nr XXXIII / 324 / 09

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 28 sierpnia 2009 r.


w sprawie: wspólnej realizacji z Powiatem Gryfickim zadania w zakresie remontów modernizacyjnych dróg wiejskich w Sołectwach: Natolewice, Wicimice, Wyszobór i Mechowo


Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420)


Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:§ 1

Wyraża się wolę wspólnej realizacji z Powiatem Gryfickim przedsięwzięcia, pn: „Remont modernizacyjny dróg wiejskich w Sołectwach: Natolewice, Wicimice, Wyszobór i Mechowo”.

§ 2

Realizacja zadania, o którym mowa w § 1, nastąpi na mocy porozumienia zawartego między Burmistrzem Płotów a Zarządem Powiatu Gryfickiego, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 08-09-2009 13:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-09-2009
Ostatnia aktualizacja: - 08-09-2009 13:18