herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

UCHWAŁA Nr XXXIV / 307 / 2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie: w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi na rok 2014"

UCHWAŁA Nr XXXIV / 307 / 2013

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 8 listopada 2013 r.

 

w sprawie: w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi na rok 2014”

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm. poz. 645)w związku z art. 5 ust. 5 oraz art. 5 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536, zm. 2011r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378).

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się Program Współpracy Gminy Płoty z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań objętych niniejszym Programem określa uchwała budżetowa na 2014 rok.

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 09-12-2013 11:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 09-12-2013 11:10