Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXXIV / 304 / 2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

UCHWAŁA Nr XXXIV / 304 / 2013

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 8 listopada 2013r.

 

w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 594; z 2013 r. poz. 645) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 136 poz. 969, Nr 191 poz.1412, Nr 245 poz.1775, Nr 249 poz.1825; z 2007r. Nr 109 poz.747, z 2008 Nr 116 poz.730, Nr 237, poz.1655 z 2009r. Nr 56, poz.458 z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475 oraz z 2013 r. poz. 660),

Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

 

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (M.P. z 2013r. poz. 814) z kwoty 69,28zł za 1 dt do kwoty 65,00 za 1 dt.

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXII/208/2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 09-12-2013 11:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-12-2013
Ostatnia aktualizacja: - 09-12-2013 11:06