Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XXXII / 320 / 09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie: udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji celowej dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach, na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zadanie pn: ?Rozwój tradycji i inicjatyw kulturalnych gminy Płoty - zakup strojów, instrumentów muzycznych i wyposażenia Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach?.

Uchwała Nr XXXII / 320 / 09

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 24 sierpnia 2009 r.


w sprawie: udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji celowej dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach, na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zadanie pn: „Rozwój tradycji i inicjatyw kulturalnych gminy Płoty - zakup strojów, instrumentów muzycznych i wyposażenia Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach”.Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203;
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r.
Nr 52, poz. 420) oraz art. 33 ust. 2 i art. 167 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420,
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666)


Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:


§ 1.

Udziela się z budżetu gminy Płoty dotacji celowej dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zadanie pn:

Rozwój tradycji i inicjatyw kulturalnych Gminy Płoty - zakup strojów, instrumentów muzycznych i wyposażenia Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach”,

w wysokości 181 011, 80 zł (sł. sto osiemdziesiąt jeden tysięcy jedenaście 80/100).

§ 2.

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz zasady jej zwrotu określone zostaną
w umowie zawartej pomiędzy Gminą Płoty a Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Płotach.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Płotów do zawarcia stosownej umowy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 08-09-2009 11:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-09-2009
Ostatnia aktualizacja: - 08-09-2009 11:55