Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XXXII / 319 / 09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr XXXII / 319 / 09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 24 sierpnia 2009 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420)

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§1. Zmniejsza się WYDATKI budżetu gminy o kwotę: 181 011,80 zł

Dział Rozdział § Kwota
801 80195 4210 121 220,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
852 85215 3110 59 791,80 - świadczenia społeczne.

§2. Zwiększa się WYDATKI budżetu gminy o kwotę: 181 011,80 zł
Dział Rozdział § Kwota
921 92109 6229 181 011,80 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 08-09-2009 11:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-09-2009
Ostatnia aktualizacja: - 08-09-2009 11:52