Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Informacja o przebiegu wykonania budzetu gminy Ploty za II kwartal 2013

Budżet na rok 2013 przyjęty został dnia 28 grudnia 2012 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/223/12 na ogólną kwotę:

 • po stronie dochodów          -           35 116 556, 86 zł,
 • po stronie wydatków            -           34 458 625, 55 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany planu budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Gminy. Dotyczyły one zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych z tytułu subwencji, dotacji oraz ponadplanowych dochodów. Zmiany wynikały z konieczności wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy.

Po uwzględnieniu tych zmian plan budżetu na 30 czerwca 2013 r. wynosi:

 • plan dochodów budżetowych             -         37 900 859, 87 zł,
 • wykonanie dochodów budżetowych  -         15 596 929, 54 zł, co stanowi 41, 15 % planu,

natomiast:

 • plan wydatków budżetowych            -          41 318 088, 61 zł,
 • wykonanie wydatków budżetowych  -          15 372 800, 04 zł, co stanowi 37, 21 %planu.

Na realizację zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe) wydatkowano 2 327 710, 64 , co stanowi 15, 14 % wszystkich wydatków. Na realizację zadań bieżących wydatkowano  13 045 089, 40 , co stanowi 84, 86 % ogólnego wykonania wydatków budżetowych, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 5 923 915, 27 zł, co stanowi 45, 41 % wydatków bieżących.

Z budżetu przekazano dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, pn.:

 • Miejsko -Gminny Ośrodek kultury w Płotachw wysokości 140 035, 00 zł, plan - 280 000, 00 zł, co stanowi 50, 01 %;
 • Biblioteka Gminy i Miasta w Płotachw wysokości 110 706, 00 zł, plan – 214 570, 00 zł, co stanowi 51, 59 %;

Oprócz dotacji podmiotowych przekazano dotacje celowe dla:

 • Powiatu Gryfickiego na marketing i promocję gm. Płoty na ogólną kwotę 15 000, 00 zł, plan – 15 000, 00 zł, co stanowi 100, 00 %;
 • dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole prywatne „Cool – Kids” w Gryficach) na ogólną kwotę 4 232, 16 zł, plan – 14 982, 00 zł, co stanowi 28, 25 %;

Ponadto z budżetu gminy przekazano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, tj.:

 • Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Gryficach na dowóz uczniów niepełnosprawnych z gminy Płoty do ośrodkana ogólną kwotę 6 000, 00 zł, plan - 24 000, 00 zł, co stanowi 25, 00 %;
 • prace konserwatorskie wykonywane na obiektach zabytkowych w gminie Płoty na ogólną kwotę 30 000, 00 zł, plan - 40 000, 00 zł, co stanowi 75, 00 %;
 • klubów sportowych działających na terenie gminy na ich bieżącą działalnośćw ogólnej kwocie 133 500, 00 zł, plan - 284 500, 00 , co stanowi 46, 92 %.

W ramach Funduszu Sołeckiego działającego w gminie wydatkowano kwotę w wysokości 105 775, 67 zł, na planowane 235 045, 00 zł, tj. 45, 00 %.

Stan zadłużenia na 30 czerwca 2013 roku wynosił 13 064 569, 40 zł, co stanowi 34, 47 % planowanych dochodów. Na zadłużenie składają się pożyczki i kredyty. W ciągu I półrocza spłaconokredyty i pożyczki na kwotę 788 923, 96 zł, plus odsetki w wysokości 321 928, 54 zł, tj. razem 1 110 852, 50 zł. Na dzień 30 czerwca 2013 r. stan zobowiązań wymagalnych wynosi 112 014, 43 zł (dotyczy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach).

Należności jednostek budżetowych w I półroczu 2013 r. wynoszą 7 090 030, 98 zł, w tym:

 • należności wymagalne - 2 899 576, 26 zł,
 • środki na rachunkach bankowych - 1 405 844, 62 zł,
 • pozostałe należności - 2 784 610, 10 zł.

Rozliczenie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych wskazuje, że zostały wypracowane wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającym z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w wysokości 1 532 382, 98 zł.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Janowski 27-08-2013 12:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Janowski 27-08-2013
Ostatnia aktualizacja: - 27-08-2013 12:58