herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19.08.2013r. znak: AP-1.7840.18.252-2.2013.MR dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 38/2012 z dnia 17.02.2012r. sprostowaną postanowieniem z dn. 19.07.2012r., znak: AP-1.7840.347-47.2011.MR, zmienionej decyzją Nr 277/2012 z dnia 20.11.2012r., zmienionej decyzją nr 44/2013 z dn. 25.02.2013r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji: Szczecin - Gdańsk, odcinek Płoty - Karlino o długości ok. 61,948 km (teren powiatu gryfickiego - gm. Płoty, teren powiatu kołobrzeskiego - gm. Rymań, gm. Gościno, teren powiatu świdwińskiego - gm. Sławoborze, teren powiatu białogardzkiego - gm. Karlino).