Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XXX / 282 / 2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej i terenu rekreacyjnego na pozostałej części działki w Płotach ul. Słoneczna."

Uchwała Nr XXX / 282 / 2013

Rady Miejskiej  w Płotach

z dnia 27 czerwca 2013 r.

 

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej i terenu rekreacyjnego na pozostałej części działki w Płotach ul. Słoneczna”.

 

 

            Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.594) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241; z 2010 r.  Nr 28, poz. 146, Nr 96,poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548)

 

 

Rada Miejska uchwala co następuje:

 

 

§1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości do kwoty 193 850,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100) na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego  „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej i terenu rekreacyjnego na pozostałej części działki w Płotach ul. Słoneczna” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji ,które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

 

§2. Pożyczka zostanie spłacona w 2014 r. z otrzymanej pomocy w ramach Programu oś 4 „Leader” działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00200-6930-UM1630169/11.

 

§3. Upoważnia się Burmistrza Gminy Płoty do zawarcia umowy pożyczki i zaciągnięcia zobowiązania  wekslowego w celu zabezpieczenia umowy pożyczki zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie.

 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 18-07-2013 08:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 18-07-2013 08:47