Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XXX / 280 / 2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr XXX / 280 / 2013
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 27 czerwca 2013 r.
 
w sprawie: zmian w budżecie gminy
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594)
 
Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:
 
§1. Zmniejsza się PRZYCHODY budżetu gminy o kwotę: 900 000,00 zł
z tytułu zaciągnięcia zobowiązań - 900 000,00 zł
 
§2. Zwiększa się PRZYCHODY budżetu gminy o kwotę: 3 500 000,00 zł
z tytułu emisji obligacji komunalnych - 3 500 000,00 zł
 
§3. Zwiększa się ROZCHODY budżetu gminy o kwotę: 2 600 000,00 zł
z tytułu spłaty zobowiązań z lat ubiegłych - 2 600 000,00 zł
 
§4. Zmniejsza się DOCHODY budżetu gminy o kwotę: 85,92 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
853 85395 2329 85,92 - dot. cel. otrz. z powiatu na z. bież. real. na podst. poroz. (um.) między jst;
 
§5. Zwiększa się DOCHODY budżetu gminy o kwotę: 823 190,92 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
750 75011 0690 1,55 - wpływy z różnych opłat;
750 75095 6620 21 000,00 - dot. cel. otrz. z powiatu na inw. i z. inw. realiz. na podst. poroz. (um.) między jst;
756 75615 0310 13 597,00 - podatek od nieruchomości; [os. prawne]
756 75618 0690 132,50 - wpływy z różnych opłat;
758 75814 0970 1 150,00 - wpływy z różnych dochodów;
801 80101 0690 1 359,14 - wpływy z różnych opłat;
801 80110 0690 1 800,00 - wpływy z różnych opłat;
853 85395 2327 85,92 - dot. cel. otrz. z powiatu na z. bież. real. na podst. poroz. (um.) między jst;
921 92109 0750 1 376,00 - doch. z naj. i dzierż. skł. maj. s. p., jst lub in. jedn. zal. do sektora fin. publ. oraz in. um. o podobnym charakterze;
926 92601 0970 5 775,02 - wpływy z różnych dochodów;
926 92601 8020 776 913,79 - wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne;
 
§6. Zmniejsza się WYDATKI budżetu gminy o kwotę: 27 659,10 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
750 75095 4210 150,00 - zakup materiałów i wyposażenia; [FS GOSTYŃ]
750 75095 4210 300,00 - zakup materiałów i wyposażenia; [FS SOWNO]
801 80101 4040 3 201,01 - dodatkowe wynagrodzenie roczne; [SP Wy]
801 80101 4040 961,30 - dodatkowe wynagrodzenie roczne; [SP Wi]
801 80101 4040 416,87 - dodatkowe wynagrodzenie roczne; [SP Me]
801 80101 4040 178,19 - dodatkowe wynagrodzenie roczne; [SP 2]
801 80103 4010 59,10 - wynagrodzenia osobowe pracowników; [SP Wy]
801 80103 4010 895,30 - wynagrodzenia osobowe pracowników; [SP Wi]
801 80103 4040 368,63 - dodatkowe wynagrodzenie roczne; [SP Me]
801 80104 4040 7 241,97 - dodatkowe wynagrodzenie roczne;
801 80110 4040 9 310,55 - dodatkowe wynagrodzenie roczne;
853 85395 4019 23,14 - wynagrodzenia osobowe pracowników;
853 85395 4049 2,04 - dodatkowe wynagrodzenie roczne;
853 85395 4119 1,35 - składki na ubezpieczenia społeczne;
853 85395 4129 0,26 - składki na Fundusz Pracy;
853 85395 4139 0,61 - składki na ubezpieczenie zdrowotne;
853 85395 4179 21,67 - wynagrodzenia bezosobowe;
853 85395 4219 4,99 - zakup materiałów i wyposażenia;
853 85395 4309 30,47 - zakup usług pozostałych;
853 85395 4379 0,55 - opł. z tyt. z. usł. telek. św. w stacj. publ. sieci telef.;
853 85395 4419 0,24 - podróże służbowe krajowe;
853 85395 4449 0,60 - odpisy na ZFŚS;
854 85401 4010 1 975,15 - wynagrodzenia osobowe pracowników; [SP 2]
854 85401 4040 1 104,07 - dodatkowe wynagrodzenie roczne; [G]
921 92109 4210 29,00 - zakup materiałów i wyposażenia; [FS LISOWO]
921 92109 4210 695,04 - zakup materiałów i wyposażenia; [FS MODLIMOWO]
921 92109 4210 87,00 - zakup materiałów i wyposażenia; [FS WICIMICE]
921 92109 4210 600,00 - zakup materiałów i wyposażenia; [FS SOWNO]
 
§7. Zwiększa się WYDATKI budżetu gminy o kwotę: 850 764,10 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
750 75023 4480 13 597,00 - podatek od nieruchomości;
750 75095 4300 150,00 - zakup usług pozostałych; [FS GOSTYŃ]
750 75095 4300 300,00 - zakup usług pozostałych; [FS SOWNO]
801 80101 4010 3 201,01 - wynagrodzenia osobowe pracowników; [SP Wy]
801 80101 4010 961,30 - wynagrodzenia osobowe pracowników; [SP Wi]
801 80101 4010 178,19 - wynagrodzenia osobowe pracowników; [SP 2]
801 80101 4170 785,50 - wynagrodzenia bezosobowe; [SP Me]
801 80101 4210 1 359,14 - zakup materiałów i wyposażenia; [SP 2]
801 80103 4040 59,10 - dodatkowe wynagrodzenie roczne; [SP Wy]
801 80103 4040 895,30 - dodatkowe wynagrodzenie roczne; [SP Wi]
801 80104 4010 7 241,97 - wynagrodzenia osobowe pracowników;
801 80110 4010 9 310,55 - wynagrodzenia osobowe pracowników;
801 80110 4210 1 800,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
851 85154 4210 8 435,07 - zakup materiałów i wyposażenia; [przeciwdziałanie alk.]
853 85395 4017 23,14 - wynagrodzenia osobowe pracowników;
853 85395 4047 2,04 - dodatkowe wynagrodzenie roczne;
853 85395 4117 1,35 - składki na ubezpieczenia społeczne;
853 85395 4127 0,26 - składki na Fundusz Pracy;
853 85395 4137 0,61 - składki na ubezpieczenie zdrowotne;
853 85395 4177 21,67 - wynagrodzenia bezosobowe;
853 85395 4217 4,99 - zakup materiałów i wyposażenia;
853 85395 4307 30,47 - zakup usług pozostałych;
853 85395 4377 0,55 - opł. z tyt. z. usł. telek. św. w stacj. publ. sieci telef.;
853 85395 4417 0,24 - podróże służbowe krajowe;
853 85395 4447 0,60 - odpisy na ZFŚS;
854 85401 4010 1 104,07 - wynagrodzenia osobowe pracowników; [G]
854 85401 4040 1 975,15 - dodatkowe wynagrodzenie roczne; [SP 2]
900 90015 6050 21 000,00 - wyd. inw. jedn. budżetowych; [oświetlenie uliczne]
921 92109 4300 29,00 - zakup usług pozostałych; [FS LISOWO]
921 92109 4300 695,04 - zakup usług pozostałych; [FS MODLIMOWO]
921 92109 4300 87,00 - zakup usług pozostałych; [FS WICIMICE]
921 92109 4300 600,00 - zakup usług pozostałych; [FS SOWNO]
926 92601 6050 776 913,79 - wyd. inw. jedn. budżetowych; [ośrodek sportowo - rekreacyjny]
 
§8. Zmieniają się załączniki Nr 3 i 6 do uchwały budżetowej, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.
 
§9. Po zmianach dokonanych w §5-7 nin. uchwały plan budżetu zamyka się dochodami w kwocie 37.899.959,87 PLN, natomiast wydatkami w kwocie 41.317.188,61 PLN. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 3.417.228,74 PLN.
 
§10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.
 
§11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  Przewodniczący Rady
 
Piotr Jasina 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 18-07-2013 08:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-07-2013
Ostatnia aktualizacja: - 18-07-2013 08:42