Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXX / 284 / 2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie: poparcia stanowiska Konwentu Starostów Województwa Zachodniopomorskiego oraz działań innych instytucji dotyczących włączenia budowy drogi ekspresowej S-6, w tym obwodnicy miasta Płoty, do programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020. 2013-07-18 08:47
dokument Uchwała Nr XXX / 283 / 2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej w Płotach ul. Piastowa 8." 2013-07-18 08:46
dokument Uchwała Nr XXX / 282 / 2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej i terenu rekreacyjnego na pozostałej części działki w Płotach ul. Słoneczna." 2013-07-18 08:47
dokument Uchwała Nr XXX / 281 / 2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie:uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2013 - 2025 2013-07-18 08:45
dokument Uchwała Nr XXX / 280 / 2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2013-07-18 08:42
dokument Uchwała Nr XXX / 279 / 2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie:emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu 2013-07-18 08:39
dokument Uchwała Nr XXX / 278 / 2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/151/2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 marca 2012r. dot. uchwalenia "Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Płoty". 2013-07-18 08:37
dokument Uchwała Nr XXX / 277 / 2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie: ustalenia terminu wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości 2013-07-18 08:36