Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXIX / 276 / 2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 maja2013 r. w sprawie:zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 ? 2025 2013-07-01 09:51
dokument Uchwała Nr XXIX / 275 / 2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2013-07-01 09:49
dokument UCHWAŁA Nr XXIX / 274 / 2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie:sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze bezprzetargowej. 2013-07-01 09:48
dokument Uchwała Nr XXIX / 273 / 2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 2013-07-01 09:47
dokument UCHWAŁA nr XXIX / 272 / 2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie:zmiana uchwały Nr XLV/441/10 z dnia 27 sierpnia 2010 r. dotyczącej stawek opłaty targowej, jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso oraz uchwalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego w Płotach. 2013-07-01 09:46
dokument UCHWAŁA nr XXIX / 271 / 2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie: zmiana uchwały nr XLI/393/2010 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Płoty. 2013-07-01 09:46
dokument Uchwała Nr XXIX / 270 / 2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Płotów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. 2013-07-01 09:45
dokument Uchwała Nr XXIX / 269 / 2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok 2013-07-01 09:43
dokument Uchwała Nr XXIX / 268 / 2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok 2013-07-01 09:42
dokument I N F O R M A C J A 2013-05-27 14:38