Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XXVIII / 265 / 2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 10 maja 2013r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płoty

Uchwała Nr XXVIII / 265 / 2013

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 10 maja 2013r.

 

w sprawie:  przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płoty

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, Dz.U. z 2005 r.Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz.U.  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420,Nr 157, poz. 157, poz. 1241; Dz.U z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281; Dz.U. z 2012 r., poz. 567, z 2013r. poz.153) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o  utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz.391 z późn. zmianami), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach, Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

 

§ 1 Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płoty, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2 Traci moc uchwała Nr XXXIII/301/1997 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 lipca 1997 r.

 

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów. 

 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rad

Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 27-05-2013 09:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-05-2013
Ostatnia aktualizacja: - 27-05-2013 09:44