Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XXVIII / 264 / 2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/217/2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XXVIII / 264 / 2013

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 10 maja 2013 r.

 

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/217/2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r, poz.391, zm. z 2011 r. Nr 152, poz. 897, z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz. 21 i 228) oraz art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 897, zm. z 2011r. Nr 171, poz.1016 i Nr 224, poz. 1337), Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

§ 1

1 W § 1 ust. 3 uchwały Nr XXIII/217/2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości termin „31 marca 2013 r.” zastępuje się terminem „25 czerwca 2013 r.”

 

2 Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 27-05-2013 09:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-05-2013
Ostatnia aktualizacja: - 27-05-2013 09:39