Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Podatek leśny od osób fizycznych

Wymagane dokumenty:

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć:

1. Akt notarialny lub

2. Umowę dzierżawy lasu

3. Oświadczenie o wieku drzewostanu lub plan urządzenia lasu

 

Opłaty:

Nie podlega opłatom

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu - pokój Nr 14 w godzinach: poniedziałek - piątek - 7:30-15:30 lub w pokoju Nr 24

 

Termin odpowiedzi:

Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie UM w Płotach w godzinach pracy Urzędu).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Ulgi:

Brak

 

Jednostka odpowiedzialna:

Kierownik Referatu Podatkowego Grażyna Kasprzak.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tj. Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zmianami )

 

Uwagi:

A. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty

¨ Podstawa prawna - art. 67 a i 67 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tj. Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami )

¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w sekretariacie UM lub w Referacie Podatkowym pok. nr 24

¨ Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50% należnych odsetek - podstawa prawna - Uchwała Nr VI/41/99 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29.01.2003 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

B. Podatek leśny można umorzyć.

¨ Podstawa prawna – art.67 a i 67 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tj. Dz. U. Nr 8, poz.60 z późn. zmianami )

¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu lub w Referacie Podatkowym pok. nr 24 po terminie płatności podatku

¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

C. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie

Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni

W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Gryficach w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

D. Terminy płatności podatku leśnego - wymienione w Decyzji podatkowej:

I rata - do 15 marca każdego roku

II rata - do 15 maja każdego roku

III rata - do 15 września każdego roku

IV rata - do 15 listopada każdego roku

E. Wpłaty można dokonywać u inkasentów ( sołtysów), w kasie UM, pok. nr 9 lub na konto Urzędu Miejskiego

BS Wolin o/Płoty - 27 9393 1023 3900 0257 2000 0040

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 01-09-2009 10:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 12-02-2013 13:28