Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXVII / 263 / 2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie: zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli Burmistrza Płotów.

UCHWAŁA Nr XXVII / 263 / 2013

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 19 kwietnia 2013 r.

 

w sprawie: zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli Burmistrza Płotów.

 

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 4 i art. 21 ust. 3ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U.z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 157, poz. 1241; Dz.U z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281; Dz.U. z 2012 r., poz. 567, z 2013r. poz.153) i § 57 ust. 4 Statutu Gminy Płoty ( Dz. Urz. Woj. Zach. z 2004 r. Nr 48, poz. 905), Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej przeprowadzenie kontroli Burmistrza Płotów.

 

§ 2. Kontrola o której mowa w § 1 obejmie prawidłowość i legalność gospodarowania środkami finansowymi przez Ochotniczą Straż Pożarną w Płotach za okres od 01.01.2012 do 31.03.2013 r.

 

§ 3.

1. Kontrola zostanie przeprowadzona w terminie do 31.05.2013 r.

2.Komisja przedłoży Radzie Miejskiej pisemny protokół z przeprowadzonej kontroli wraz z wnioskami pokontrolnymi w terminie do 15.06.2013 r.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 07-05-2013 10:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-05-2013
Ostatnia aktualizacja: - 07-05-2013 10:56